Kaikille yhteinen varhaiskasvatus

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus -hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja jatkuu joulukuun 2022 loppuun saakka. Projekti on KUUMA-kuntien yhteinen ja sitä koordinoi Järvenpään kaupunki, jonka lisäksi mukana ovat Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppimisen tuen ja inkluusion kehittämishanke, joka on osa Oikeus oppia -kokonaisuutta.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän, HUS:in, alueen muiden lapsiperhepalveluiden sekä koulutuksia järjestävien tahojen kanssa. Varsinaisena kohderyhmänä on mukana olevien kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Päätavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen tuen järjestämistä inklusiivisuutta kohti, jotta jokainen lapsi saa tukea riittävästi ja oikea-aikaisesti, mm. erilaisin joustavin järjestelyin mahdollisimman usein lapsen omassa ryhmässä. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä luoden kuntarajat ylittäviä yhteisiä toimintamalleja siirtymävaiheiden tukemiseksi.

Hankkeessa kartoitetaan henkilöstön koulutustarpeita koskien lapsen yksilöllistä tukemista osana lapsiryhmää. Lisäksi kartoitetaan kunnissa jo olemassa olevaa tietotaitoa, osaamista sekä toimintamalleja. Kartoitusten perusteella suunnitellaan lisä- ja täydennyskoulutuksia, jotta lapsen hyvinvointia ja yksilöllistä oppimista tukevat pedagogiset käytänteet vahvistuvat. Koulutuksia tullaan järjestämään keväällä ja syksyllä 2022.

Hankekoordinaattori Leena Korhonen leena.korhonen@jarvenpaa.fi

Hanketyöntekijä Sini Viitala sini.viitala@jarvenpaa.fi

Kaikille yhteinen varhaiskasvatus-logo

Päivitetty 4.4.2023