Konsernipalvelut ja hallinto

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii konsernipalvelut ja hallinto –toimiala, jota johtaa toimialajohtaja Markus Peevo.

Toimialalla on seuraavat palvelualueet:

 • talous, johtajana talousjohtaja
 • hallinto, johtajana hallintojohtaja
 • henkilöstö, johtajana henkilöstöjohtaja
 • elinvoima, johtajana kaupunkikehitysjohtaja

Hallinto -palvelualueeseen kuuluvat

 • kaupunginkanslia, jota johtaa hallintojohtaja
 • tietohallintopalvelut, jota johtaa tietohallintopäällikkö sekä
 • viestintäyksikkö, jota johtaa viestintäpäällikkö.

Elinvoima -palvelualue muodostuu seuraavasti:

 • omistajaohjaus ja elinkeinotoimi, yksikköä johtaa kaupunkikehitysjohtaja
 • kaavoitus, yksikköä johtaa kaavoituspäällikkö
 • tonttipalvelut, yksikköä johtaa tonttipäällikkö
 • työllisyyspalvelut, yksikköä johtaa työllisyyspäällikkö.

Päivitetty 20.2.2024