Luonto

 Kuva on Kurkisuolta

Hyvinkään luonnossa kulkiessa katse kiinnittyy korkeisiin harjuihin ja laajoihin soihin, mutta myös monimuotoiseen, pienipiirteisesti vaihtelevaan maisemaan. Vesistöjen, kallioiden, lehtojen ja peltoaukeiden kirjomassa ympäristössä elää edelleen hyvin monipuolinen kasvillisuus ja eläimistö. Kaupungin ja yksityisten hankkeiden myötä Hyvinkäällä on viime vuosina tehty monia luontoselvityksiä. Tietoja Hyvinkään arvokkaista luontokohteista sekä uhanalaisista ja harvinaisista lajeista voidaan hyödyntää niin alkuperäisen luonnon suojelussa, maankäytön suunnittelussa kuin teollisen toiminnan lupakäsittelyssä.   

Päivitetty 2.11.2023