Ympäristöhallinta

Hyvinkään kaupungin ympäristöasioiden hallinta

Hyvinkään kaupungin ympäristöhallintatyössä on pyritty tunnistamaan kaupungin merkittävimmät ympäristövaikutukset ja luomaan hallintakeinoja ympäristövaikutusten hallitsemiseksi ja pienentämiseksi.

Hyvinkään hyväksyttiin FISU-kuntien (Finnish Sustainable Communities) verkoston jäseneksi loppuvuodesta 2017. Verkoston kunnat tavoittelevat jätteettömyyttä, hiilineutraalisuutta ja kestävää kulutustasoa vuoteen 2050 mennessä. FISU verkostoon liittyen kaupunginvaltuusto vahvisti 16.12.2019 Hyvinkään ekologisen kestävyyden tiekartan ja ympäristöohjelman. Tiekartta visioi pidemmälle, mutta ympäristöohjelmaan on koottu lähivuosien konkreettisia toimenpiteitä ekologiseen kestävyyteen liittyen. Ympäristöohjelma päivitettiin kaupunginhallituksessa 20.6.2022 kaupunkistrategia pelikirjan loppuajaksi vuosille 2023-2027.

Vuosittain julkaistavassa ympäristöraportissa raportoidaan kaupunginvaltuustolle tehdyistä ympäristötoimista sekä energia- ja ilmastoasioista.

Hyvinkään ympäristöraportit:
Hyvinkään ympäristöraportti 2012
Hyvinkään ympäristöraportti 2013
Hyvinkään ympäristöraportti 2014
Hyvinkään ympäristöraportti 2015
Hyvinkään ympäristöraportti 2016

Hyvinkään ympäristöraportti 2017
Hyvinkään ympäristöraportti 2018
Hyvinkään ympäristöraportti 2019
Hyvinkään ympäristöraportti 2020
Hyvinkään ympäristöraportti 2021
Hyvinkään ympäristöraportti 2022
Hyvinkään ympäristöraportti 2023

Markku Nieminen
Hyvinkään kaupunki
Ympäristökeskus
Kankurinkatu 4-6
p. 040 155 4244 
Markku.Nieminen@hyvinkaa.fi

Päivitetty 18.6.2024