Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuspalveluissa

Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa

Varhaiskasvatuksessa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa sinulle henkilötietojesi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietosi käsittely on läpinäkyvää.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota toteutetaan päiväkodissa, perhepäiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen hakemusten käsittely, paikan myöntäminen ja asiakasmaksun määrääminen, toiminnan mahdollistaminen toimintayksiköissä, kasvun ja oppimisen tuen järjestäminen, lapsiluetteloiden pitäminen sekä tilastointi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat mm.: 

-          EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, kohta 1 c(2016/679)

-          Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

-          Lastensuojelulaki (417/2007)

-          Perusopetuslaki (238/1998)

-          Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016)

Tarkempaa tietoa henkilötietojesi käsittelystä löydät varhaiskasvatuksen tietosuojaselosteesta:
Tietosuojaseloste varhaiskasvatus (pdf)

Tietoa Varda-tietovarannosta:
Varda-tiedote huoltajat (pdf)
Varda-information guardians (pdf)

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 11.1.2023