Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuspalveluissa

Tietosuojakäytännöt Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa

Varhaiskasvatuksessa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa sinulle henkilötietojesi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietosi käsittely on läpinäkyvää.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota toteutetaan päiväkodissa, perhepäiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen hakemusten käsittely, paikan myöntäminen ja asiakasmaksun määrääminen, lapsiluetteloiden pitäminen ja toiminnan mahdollistaminen toimintayksiköittäin sekä tilastointi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena ovat mm.: 

-          EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla, kohta 1 c(2016/679)

-          Varhaiskasvatuslaki (540/2018)

-          Lastensuojelulaki (417/2007)

-          Perusopetuslaki (238/1998)

-          Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (115/2017)

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupunki, opetuslautakunta. Tietoja saamme ensisijaisesti lasten huoltajilta, Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta (yksityiset päiväkodit). Keräämme lapsesta ja perheestä mm. seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, huoltajien työpaikan yhteystiedot, tiedot lapsen terveydentilasta ja tiedot perheen tuloista. Varhaiskasvatuspalveluista siirrämme henkilötietoja vain lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi (esim. varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, Kela, ostopalveluna esiopetusta tarjoavat yksityiset päiväkodit). Yhteistyökumppaneille (esim. neuvola, sosiaali- ja terveyspalvelu, perusopetus) luovutamme tietoa vanhempien luvalla.

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Varhaiskasvatushakemus säilytetään 6 vuotta hoidon päättymisestä ja muut lasten varhaiskasvatukseen liittyvät asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti 10 vuotta hoidon päätymisestä. (8., 18. ja 28 päivinä syntyneiden lasten asiakirjat säilytetään ikuisesti). Esiopetukseen liittyvät asiakirjat säilytetään pääsääntöisesti 10 vuotta. Lisätietoja säilytysajoista saa päivähoitoyksiköistä tai varhaiskasvatuspalveluiden hallinnosta. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisessä asiakastietojärjestelmässä (Effica, Muksunetti, Läsnä) sekä paperisina asiakirjoina. Asiakastietojärjestelmän tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. Manuaalisesti kerättyä tietoa käsitellään ja säilytetään yksiköissä tai varhaiskasvatuspalveluiden toimistoissa niin, että pääsy tietoihin ulkopuolisilta on estetty. Henkilöstö on vaitiolovelvollinen.

Lisätietoa varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan siirrettävistä tiedoista:
Varda-tiedote 21.12.2018: Lasten tietojen siirto 1.1.2019 alkaen (pdf)

Varda-tiedote 23.8.2019: Huoltajien tietojen siirto 1.9.2019 alkaen (pdf)

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 23.8.2019 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
kirjaamo@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi
   
Avoinna:
ma-to klo 8-16, pe klo 8-15

   

PALAUTE

Anna ja lue palautetta

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ