Usein kysyttyjä kysymyksiä haittaeläimistä

Haittaeläimet ovat ei-toivottuja eläimiä kaupunkiympäristössä. Kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevien kiinteistöjen alueilla suoritetaan tuhoeläintorjuntaa velvoitteiden mukaisesti. Roska-astioita on vaihdettu uusiin, jotta rotat eivät pääsi niin helposti ruoantähteisiin käsiksi. Puistoalueiden kunnossapito on teettänyt torjuntaa alueillaan mm. Kankurinpuistossa ja Hyvinkään Vesi on jo vuosien ajan suorittanut jyrsijätorjuntaa vesihuoltosaneerausten yhteydessä. Yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kuten VR:n kanssa.

Miksi rottia esiintyy runsaasti:

Leudot talvet ovat parantaneet rottien selviytymismahdollisuuksia. Rottanaaras saa hyvissä olosuhteissa n. 200 jälkeläistä vuodessa. Korona-pandemia muutti ihmisen toimintaa oleellisesti, sillä arkiset toiminnot ovat siirtyneet työpaikoilta, kouluista, ravintoloista ja muista yleisistä tiloista yksityisille alueille. Rotat ovat siirtyneet, ja siirtymässä ihmisen perässä. Julkisilla-alueilla siistimisen, jätehuollon ja tuhoeläinten hävittämisen hoitavat ammattilaiset, ja kotioloissa yksityishenkilöt (ja tuhoeläinten hävittämiseen erikoistuneet yksityiset yritykset).

Rottia esiintyy ajoittain näkyvämmin, koska tuhotoimenpiteet ja erilaiseen rakentamiseen liittyvät kaivuutyöt pakottavat ne liikkeelle ja etsimään uusia asuinalueita. Hyvinkään tilanne ei poikkea muiden vastaavan kokoisten kaupunkien tilanteesta.

Missä rotat asuvat:

Rotan pesä on yleensä iso kasa mitä tahansa materiaalia. Se sijaitsee luonnossa laajassa ja paljon käytetyssä käytäväverkostossa esim. kivien alla, ojassa, penkereessä tai puiden juuristossa.

Miksi rottia näkyy mm. pihapiireissä ja viheralueilla:

Rotat tulevat näkyville paikoissa, joissa niille on ruokaa tarjolla. Ne saattavat jopa lähestyä ihmistä ruoan toivossa ja siksi vaikuttaa pelottomilta.

Mitä rotat syövät:

Rotat ovat kaikkiruokaisia sekasyöjiä kuten ihmisetkin.

Miten minä voin ehkäistä rottien leviämistä:

Ainoa hyvä keino ehkäistä rottien lisääntymistä on estää niiden ruoan saantia ja pesämateriaalin saatavuutta.

Ihmisten tulee kiinnittää erityistä huomiota omaan toimintaansa elämisen perusasioissa.

  • Roskat laitetaan ehjiin roska-astioihin, täysiä roskapusseja ei jätetä oven pieleen odottamaan myöhempää kuljetusta jäteastiaan.
  • Kaduille ei tule heittää roskia (pesämateriaalia) tai ruokaa.
  • Ruokajätettä ei saa kaataa viemäriin (viemäriverkostossa elävien rottien ravintoa).
  • Erityisesti tulee olla huolellinen valmistettaessa ja nautittaessa ruokaa ulkona, ettei ravinnon tähteitä jää ympäristöön ja houkuttele rottia paikalle.
  • Kaikki kompostit tulee olla jyrsijäsuojattuja.
  • Lintuja tai oravia ei pidä ruokkia lainkaan sulan maan aikana, vaan vasta maan jäädyttyä. Talviruokinnassa huolehditaan, ettei ruokaa putoa maahan. Alue pidetään siistinä, mikäli tuhoeläimiä alkaa näkyä, korjataan puutteet tai lopetetaan ruokinta kokonaan.

Miksi myrkyttäminen ja loukuttaminen ei tehoa rottakantaan:

Rotta on erittäin älykäs eläin, mikäli joku rottayhteisöstä jää loukkuun tai kuolee myrkkyyn, muu lauma ottaa opikseen, eikä lähesty näitä kohteita.

Kiinteistönomistajan vastuu:

Kiinteistön omistajalla on vastuu kiinteistön hoidosta, huollosta, korjaustöistä ja puhtaanapidosta sekä tuhoeläintorjunnasta.

Rottahavainnosta voi ilmoittaa omalle taloyhtiölle, jotta siellä voidaan pohtia, mitkä asiat houkuttelevat rottia kyseiselle kiinteistölle. Omakotitalouksien kannattaa pohtia vastaavia asioita yhdessä muiden asukkaiden kanssa. Rotista on helpompi päästä eroon, kun toimenpiteet tehdään yhdessä samanaikaisesti.

Päivitetty 10.2.2023