Luvan hakeminen

Luvat haetaan sähköisesti

Lupapisteen logo ja sama tekstinä

 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

 

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla:  www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

 

Lupapisteen ohjesivusto josta löytyy ohjeita eri osa-alueille sekä sivun alalaidasta youtube ohjevideoita

Opas Lupapisteen käyttöön

 

Lupapisteen käyttöohjeet: https://tuki.lupapiste.fi/fi/support/home

Lupapisteen tukipyyntö:  https://tuki.lupapiste.fi/fi/support/tickets/new

Päivitetty 28.3.2024