Hyvinkään kaupunki rakentaa katua ja vesihuoltoa

Riihimäentie (mt 2850) esirakentaminen Hähkäsuon kohdalla, Hyvinkää

Hyvinkään kaupunki rakentaa Antinsaaren kaupunginosassa sijaitsevaan asemakaavanmukaiseen ajoneuvoliittymään esikuormituspenkereitä maantiellä 2850 (Riihimäentie). Rakennettava esikuormitus on valikoitunut tien liittymälevennysten perustamistavaksi. Esikuormitus kestää n. 12 kuukautta, jonka jälkeen rakennetaan ajoneuvoliittymät rakenteilla olevalle Onnisen logistiikkakeskuksen tontille.

Rakennushanke käsittää esikuormituspenkereiden rakentamisen maantielle 2850 tarvittavine kuivatusjärjestelyineen. Penkereitä rakennetaan noin 300 metrin osuudelle molemmille puolille nykyistä ajorataa. Moottoriajoneuvoliikenne säilyy koko työn ajan mt 2850 Riihimäentiellä, mutta nykyistä kavennetuilla ajokaistoilla. Ajokaistat ovat leveydeltään vähintään 3,0 m. Maantien länsipuolella oleva jalankulun ja pyöräilyn väylä säilyy nykyisellä sijainnillaan, mutta paikoin kaventuneena. Urakka alkaa viikolla 25/2023 ja valmistuu elokuussa 2023. Esirakentamisen urakoitsijana kohteessa toimii Recset Oy. 

Lisätietoja rakennusurakasta antavat:

Recset Oy, Antti Marttinen, p. 040 486 8996

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826

Sijaintikartta urakka-alueesta


Urheilukatu-Ratakatu vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesijohtoa, jäte- ja hulevesiviemäriä ja kaivoja Urheilukatu-Ratakatu alueella. Saneerattavan alueeseen kuuluu Urheilukatu välillä Sähkökatu ja Kauppalankatu, Ratakatu, Parantolanpuisto ja Sandelininkatu 1.

Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Urakka alkaa viikolla 25/2023 ja valmistuu syyskuussa 2023.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Työmaa lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Lakeuden Maanrakennus Oy, Tommi Keso, p. 040 662 4485

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Sijaintikartta urakka-alueesta


Heikkiläntie - Metsäpurontie vesijohtosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesijohtoa, jäte- ja hulevesitalohaaroja, sekä rakentaa uusia hulevesikaivoja Heikkiläntien ja Metsäpurontien alueella. Saneerattavan alueeseen kuuluu Heikkiläntie osoitteesta Heikkiläntie 1 etelään päin ja Metsäpurontie osoitteesta Metsäpurontie 9 länteen päin, sekä Ilmattarenpuisto Eteläisen Kehäkadun kohdalta. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Urakka alkaa viikolla 20/2023 ja valmistuu heinäkuussa 2023.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Työmaa lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Alueen viimeistelyt tekee Hyvinkään kaupungin infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Lakeuden Maanrakennus Oy, Tommi Keso, p. 040 662 4485

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Sijaintikartta urakka-alueesta


Karankatu katu- ja vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään Vesi saneeraa katua ja vesihuoltoa Karankadun alueella. Saneerattavan alueeseen kuuluu Karankatu välillä Sahanmäenkatu ja Hyrian koulutuskeskus. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Recset Oy. Urakka alkaa viikolla 18/2023 ja valmistuu marraskuussa 2023.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Työmaa lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Alueen viimeistelyt tekee Hyvinkään kaupungin infrapalvelut vuoden 2024 kesäkaudella.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Recset Oy, Antti Marttinen, p. 040 486 8996

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Sijaintikartta urakka-alueesta


Palokankaankatu - Kuusipuistonkatu vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Palokankaankadun ja Kuusipuistonkadun alueella. Saneerattavan alueeseen kuuluu Palokankaankatu ja Kuusipuistonkatu välillä Palokankaankatu ja Hämeenkatu. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Recset Oy. Urakka alkaa viikolla 18/2023 ja valmistuu syyskuussa 2023.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Työmaa lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Alueen viimeistelyt tekee Hyvinkään kaupungin infrapalvelut vuoden 2024 kesäkaudella.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Recset Oy, Antti Marttinen, p. 040 486 8996

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Sijaintikartta urakka-alueesta


Hangonsilta 1B massanvaihto, pima-puhdistus ja kadun sekä vesihuollon rakentaminen

Hyvinkään kaupunki rakentaa Hangonsilta 1B alueelle asemakaavan mukaiset kadut Ameriikanraitti, Hangonsatamanraitti, Hankopaananraitti ja Uraniankatu. Alueelle rakennetaan myös vesihuolto ja tehdään massanvaihtoa, sekä kunnostetaan pilaantuneita maita.

Rakentamisen toteuttaa urakoitsija RTA-Yhtiöt Oy. Urakka alkaa viikoilla 13–14/2023 ja valmistuu lokakuussa 2023.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Työmaa lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Työmaan aiheuttamat kevyen liikenteen muuttuvat liikennejärjestelyt on esitetty oheisessa kuvassa. Hankopaananraitti suljetaan jalankululta ja pyöräliikenteeltä Hangonsilta 1B työalueen kohdalta. Jalankulku ja pyöräliikenne ohjataan Hangonasemanraitin ja Hullinraitin kautta Läntisen Yhdystien vieressä kulkevalle kevyen liikenteen väylälle. Kalevankadun suunnasta Hankopaananraitti on suljettu ja jalankulku sekä pyöräliikenne Hangonsillan suuntaan tapahtuu Läntisen yhdystien vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän kautta.

Alueen viimeistelyt tehdään Hyvinkään kaupungin infrapalveluiden toimesta sitten kun alueen kiinteistöt on rakennettu valmiiksi.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

RTA-Yhtiöt Oy, Mika Kurppa, p. 046 878 4558

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621


Tehtaansuon keskuspuiston hulevesialtaiden rakentaminen

Hyvinkään kaupunki rakensi Tehtaansuon keskuspuistoon hulevesialtaita, sekä latupohjan ja 2 rumpusiltaa ulkoilijoiden käyttöön joulukuun 2022 – maaliskuun 2023 välisenä aikana.

Alueen viimeistelyt tekee Hyvinkään kaupungin infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella.

Lisätietoja rakennusurakasta antavat:

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Sijaintikartta urakka-alueesta


Sähkökadun katu- ja vesihuoltosaneeraus (väli Urheilukatu-Munckinkatu)

Hyvinkään kaupunki saneerasi katua ja vesihuoltoa Sähkökadulla touko-marraskuun 2022 välisenä aikana. Saneerattavaan alueeseen kuului Sähkökatu (väli Urheilukatu ja Munckinkatu), sekä Pohjoinen Puistokatu (väli Parantolankatu – Munckinkatu). Katualueelta uusittiin katuvalaistusta, vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot, sekä rakennettiin uusi hulevesiviemäri.

Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella. Kesäkaudella 2023 kadut asfaltoidaan, reunakivet asennetaan ja viheralueet viimeistellään.

Sijaintikartta Sähkökadun urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621


Parikkaankadun alueen vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneerasi vesihuoltoa Parikkaankadun alueella huhti-toukokuun 2022 välisenä aikana. Saneerattavaan alueeseen kuului Parikkaankatu välillä Hurtankatu - Janakkalankatu, Janakkalankatu välillä Parikkaankatu Mustanmännistöpuisto, Hurtankatu välillä kortteli 306 – Kirkkotie, Apolantie ja vesijohto puistoalueella välillä Parikkaankatu – Ahdenkalliontie. Saneerauksessa uusittiin katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä.

Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella.

Sijaintikartta Parikkaankadun alueen urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621


Päivitetty 9.6.2023