Hyvinkään kaupunki rakentaa katua ja vesihuoltoa


Kehätien yritysalueen huleveden purkulinjan rakentaminen Mt 2850 kohdalla

Hyvinkään kaupunki rakentaa hulevesilinjaa Kehätien yritysalueen länsipuolella. Huleveden purkulinja alittaa maantien 2850 (Riihimäentie) ja siihen kuuluvan jalankulku- ja pyöräilyväylän lähelle Uudenmaan ja Kanta-Hämeen rajaa Hähkäsuon kohdalla. 

Rakentamisen toteuttaa urakoitsija Lännen Alituspalvelu Oy. Urakka alkaa viikolla 31/2022 ja valmistuu syyskuussa 2022. Työmaaliikenne lisää kuorma-autoliikennettä lähialueella urakka-aikana. Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Katso sijaintikartta tästä

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Lännen Alituspalvelu Oy, Heikki Piisi, p. 050 304 3637

Lännen Alituspalvelu Oy, Timo Urpulahti, p. 0400 329 643

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826 


Sähkökadun katu- ja vesihuoltosaneeraus (väli Urheilukatu-Munckinkatu)

Hyvinkään kaupunki saneeraa katua ja vesihuoltoa Sähkökadulla. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija L & S Systems Oy. Saneerattavaan alueeseen kuuluu Sähkökatu (väli Urheilukatu ja Munckinkatu), sekä Pohjoinen Puistokatu (väli Parantolankatu – Munckinkatu). Sähkökadulla saneerataan sekä katu, että vesihuolto. Pohjoisella Puistokadulla saneerataan vesihuolto. Vesihuollonsaneerauksessa uusitaan katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Urakka alkaa viikolla 19/2022 ja valmistuu lokakuussa 2022. Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä. Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella.

Sijaintikartta Sähkökadun urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

L & S Systems Oy, Rauno Honkala p. 050 4147451

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621


Parikkaankadun alueen vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Parikkaankadun alueella. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Saneerattavaan alueeseen kuuluu Parikkaankatu välillä Hurtankatu - Janakkalankatu, Janakkalankatu välillä Parikkaankatu Mustanmännistöpuisto, Hurtankatu välillä kortteli 306 – Kirkkotie, Apolantie ja vesijohto puistoalueella välillä Parikkaankatu – Ahdenkalliontie. Saneerauksessa uusitaan katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Urakka alkaa viikolla 16/2022 ja valmistuu marraskuussa 2022. Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä. Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2023 kesäkaudella.

Sijaintikartta Parikkaankadun alueen urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Lakeuden Maanrakennus Oy, Tommi Keso p. 040 662 4485

Lakeuden Maanrakennus Oy, Timo Mäkelä p. 040 754 6558

Hyvinkään kaupunki, Annica Niittymäki, p. 040 670 0843

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621


Hangonsillan orsivesien kuivatus vaihe I B

Hyvinkään kaupunki aloittaa Hangonsillan alueella orsivesien kuivatushankkeen. Alueen orsivesien kuivatus liittyy Hyvinkään kaupungin Hangonsillan asuinalueen toisen vaiheen toteuttamisen käynnistymiseen. Rakennushankkeessa rakennetaan orsivesien kuivatusjärjestelmä, joka koostuu kaivettavasta salaoja- ja kokoojaputkiverkostosta. Alueen orsivesien kuivatus kestää noin vuoden, jonka jälkeen alueella suoritetaan massanvaihto. Massanvaihdossa maaperässä oleva turve poistetaan ja pilaantuneet maamassat puhdistetaan. Työt alkavat alueella puuston raivauksella ja kuivatusjärjestelmän rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa 2021/22. Urakka valmistuu huhtikuussa 2022.

Urakka vaikuttaa alueen liikennejärjestelyihin. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Sijaintikartta Hangonsillan orsivesien kuivatus vaihe I B alueesta.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621 (3.1.2022 jälkeen)


Sveitsinpuiston vesihuoltolinja

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Sveitsinpuistossa. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Sassenita Oy. Saneerauksessa uusitaan ulkoilureitillä sijaitsevat vanhat jäte- ja hulevesiviemärit sekä rakennetaan uutta vesijohtolinjaa. Ulkoilureitit jäävät saneerauksessa murskepintaisiksi. Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2022 kesäkaudella.

 

Urakka alkaa viikolla 46/21 ja valmistuu helmikuussa 2022. Urakka-alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan työmaan aikana. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

 

Kuva Sveitsinpuisto vesihuoltolinjan urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

Hyvinkään Vesi, Tarmo Laune p. 0400 560 279

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621 (3.1.2022 jälkeen)

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826


Anttilantien vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Anttilantiellä. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija VM Suomalainen Oy. Saneerauksessa uusitaan katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Kadut jäävät saneerauksessa murskepintaisiksi. Alueen viimeistelyn tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2022 kesäkaudella.

 

Kuva Anttilantien urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat: 

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826


Vanhatien alueen vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi saneeraa vesihuoltoa Vanhatien alueella. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Saneerattavaan alueeseen kuuluu Vanhatie, Kotikatu ja Matinkatu.  Saneerauksessa uusitaan katualueella sijaitsevat vanhat jätevesiviemärit ja vesijohdot sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Lisäksi katuvalaistus uusitaan sekä asennetaan sähkö ja teleoperaattorin kaapelinsuojaputkia. Kadut jäävät saneerauksessa murskepintaisiksi. Alueen viimeistelyn asfaltoinnin ja vihertyöt tekee Hyvinkään kaupungin Infrapalvelut vuoden 2022 kesäkaudella. 

Kuva Vanhatien alueen urakka-alueesta

Lisätietoja saneerausurakasta antavat: 

Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621

Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826


Päivitetty 20.9.2022