Käynnissä olevat katu- ja vesihuoltotyöt ja saneeraukset


Kravunlaakso I B alueen katu- ja vesihuoltorakentaminen

Hyvinkään kaupunki rakentaa katu- ja vesihuoltoa Metsäkaltevan alueella. Rakentamisen toteuttaa urakoitsija VM Suomalainen Oy. Rakennettava alue käsittää  Kaltevantien, Kitteläntien, Aurorantien, Sinisiivenkaaren, Sinisiivenpolun, puistoväylien  (Kravunlaaksonpuiston puistoväylä ja Sinisiivenpuiston puistoväylä) sekä hulevesialtaiden (3 kpl) rakentamisen.  Kravunlaakson I B alueelle rakennetaan vesihuolto sekä kadut ja puistoväylät murskepintaiseksi. Lisäksi toteutetaan katuvalaistus sekä asennetaan sähkö ja teleoperaattorin kaapelinsuojaputkia. 

Urakka alkaa viikolla 10 ja valmistuu heinäkuussa 2021. Urakka-alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan työmaan aikana. Kitteläntien läpikulkuliikenne ajoneuvoilta on suljettu välillä Kaltevantie- Kitteläntie 282, 5.3. – 30.7.2021 välisen ajan.  Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.  

Kuva Kravunlaakso I B alueen urakka-alueesta

Kuva Kravunlaakso IB alueen liikennejärjestelyt 5.3.2021 alkaen

Lisätietoja urakasta antavat: 

 • VM Suomalainen Oy, p. Ville Piironen, p. 050 572 2143
 • VM Suomalainen Oy, p. Harri Kallio, p. 0400 453 539
 • Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko, p. 040 660 9621
 • Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826

Sähkökatu katu- ja vesihuolto saneerausurakka

Hyvinkään kaupunki saneeraa Parantolan kaupunginosassa sijaitsevan Sähkökadun välillä Hämeenkatu – Urheilukatu. Vanhat 1940 luvulla rakennetut vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan ja rakennetaan uutta sadevesiviemäriä. Kenttäkadulla saneerataan vesijohtoa sujuttamalla. Katusaneeraus toteutetaan välillä Urheilukatu – Vilhelmiinankatu. Katusaneerauksessa uusitaan graniittinen reunakivi, vinopysäköintiä välillä Urheilukatu Vilhelmiinankatu ja toteutetaan puuistutuksia. Lisäksi katuvalaistus uusitaan sekä asennetaan sähkö/tele kaapelinsuojaputkia. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Recset Oy.

Urakka alkaa elokuun puolivälissä ja valmistuu marraskuussa. Saneerattavan alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan työmaan aikana mm. katujen läpikulku estyy. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, saneerattavan alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Viimeistelytyöt asfaltointi, reunakivet ja vihertyöt toteutetaan kesällä 2021.

Karttakuva Sähkökadun urakka-alueesta.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

 • Jarno Tamminen, Recset Oy, p. 0400 738 977
 • Antti Marttinen, Recset Oy, p. 040 486 8996
 • Anssi Hietikko, Hyvinkään Vesi, p. 040 660 9621
 • Tapani Heikkinen, Hyvinkään kaupunki, p. 040 048 6826

Sonninmäen vesihuoltosaneeraus

Hyvinkään Vesi tekee vesihuoltosaneeraus töitä Sonninmäen alueella. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy. Saneerattava alue käsittää Puolimatkankadun, Varikonkadun (väli Puolimatkankatu – Karpinkatu), Karpinkadun (väli Puolimatkankatu – Varikonkatu), Ojalankadun, Sallisenkadun ja Kuningasvuorenkadun. Saneerauksessa uusitaan vanhat 1950 luvulla rakennetut vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Lisäksi katuvalaistus uusitaan sekä asennetaan sähkö ja teleoperaattorin kaapelinsuojaputkia.

Urakka alkaa toukokuun alussa ja kestää marraskuun loppuun. Saneerattavan alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan työmaan aikana mm. katujen läpikulku estyy. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, saneerattavan alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Viimeistelytyöt asfaltointi, reunakivet ja vihertyöt toteutetaan kesällä 2021.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

 • Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy, p. Marko Lehto 0400 872 952
 • Maansiirto & Kuljetus Lehto Oy, p. Eero Männikkö 040 654 0311
 • Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621
 • Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826 

Lue tästä linkistä Sonninmäen työmaakirjeet


Hyvinkään Vesi tekee vesihuoltosaneerauksen Kruununpuistonkadun alueella

Hyvinkään Vesi tekee vesihuoltosaneeraus töitä Kruununpuistonkadun alueella. Saneerauksen toteuttaa urakoitsija Lakeuden Maanrakennus Oy. Saneerattava alue käsittää Aaponkadun, Eeronkadun, Laurinkadun ja Kruununpuistonkadun (väli Martinkatu – Laurinkatu). Saneerauksessa uusitaan vanhat 1950 luvulla rakennetut vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä rakennetaan uutta hulevesiviemäriä. Lisäksi katuvalaistus uusitaan sekä asennetaan sähkö/tele kaapelinsuojaputkia.

Urakka alkaa kesäkuun puolivälissä ja valmistuu lokakuussa. Saneerattavan alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan työmaan aikana mm. katujen läpikulku estyy. Urakoitsija tiedottaa työn edetessä, saneerattavan alueen muuttuvista liikennejärjestelystä.

Viimeistelytyöt asfaltointi, reunakivet (osalle kaduista) ja vihertyöt toteutetaan kesällä 2021.

Lisätietoja saneerausurakasta antavat:

 • Lakeuden Maanrakennus Oy, p. Timo Mäkelä 040 754 6558
 • Lakeuden Maanrakennus Oy, p. Tommi Keso 040 662 4485
 • Hyvinkään Vesi, Anssi Hietikko p. 040 660 9621
 • Hyvinkään kaupunki, Tapani Heikkinen, p. 0400 486 826

 Kuva saneerattavasta Kruununpuistonkadun alueesta.

 Tiedote Kruununpuistonkadun alueen asukkaille.


Vanhankirkonsillan ja Vanhankirkonkujan rakentamisurakka

Hyvinkään kaupunki rakentaa Vanhankirkonkujaa ja kevyen liikenteen Vanhankirkonsiltaa. Vanhankirkon kujan osalta lisätään valaistusta ja rakennetaan kulkuyhteys uuteen siltaan. Kulkuyhteys Hyvinkäänkadulle säilyy entisellään. Uusi silta tarjoaa turvallisen ja esteettömän kulun keskustasta muun muassa Kipinä-taloon uuteen Hyvinkään lukioon ja Hyvinkään Opistoon sekä Hangonsillan asuinalueelle. Sillan kokonaispituus on noin 300 metriä ja pääsy sillalle on täysin esteetön eikä sillassa ole lainkaan portaita. Hangonsillan puoleisessa päässä on kierreramppi, jota pitkin noustaan sillalle. Siltaväylän leveys on kuusi metriä, myös kierrerampin osuudella. Korkeimmillaan sillan kansi on 9 metriä maanpinnasta.

Siltahankkeen urakoitsijana GRK Infra Oy. Vanhankirkonsilta valmistuu elokuuksi 2021

Kevyen liikenteen väyliä on suljettu Vanhankirkonsillan rakennustöiden ajaksi

Vanhankirkonkuja suljettuna välillä Uudenmaankatu-Hyvinkäänkatu.

Hankopaananraitti suljettu välillä Astreankatu-Kenkätehtaankatu.

Karttakuva Astreankadun-Kenkätehtaankadun sulkualueesta.

Lisätietoja

 • Ville Haaparanta, GRK Infra Oy, 044 725 0993
 • Jouni Karvonen, GRK Infra Oy, 040 557 4123
 • Kari Pulkkinen, Hyvinkään kaupunki, 040 704 0757
 • Tapani Heikkinen, Hyvinkään kaupunki, 040 048 6826

Havainnekuva tulevasta Vanhankirkonsillasta.


Päivitetty 3.3.2021