Käynnissä olevat katu- ja vesihuoltosaneeraukset

Martinkadun katualueiden saneeraus aiheuttaa alueella poikkeusjärjestelyjä

 

Martinkadun katualueiden saneeraus näkyy paitsi katukuvassa, myös Martinkadun lähialueilla työmaan aikaisina varastointialueina.

 

Martin-, Nukarin- ja Pinninkadun saneeraustyöt ovat alkaneet ja tämä aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä alueella saneerauksen ajan. Kaivantotyöt on aloitettu 21.5.2018 ja työmaan ensimmäisen vaiheen suunniteltu kesto on marraskuun loppuun 2018. Kuva työmaa-alueesta.

Hyvinkään kaupungilla ei ole omaa kiinteää pistettä joka vastaanottaisi ylijäämämaata tai tuottaisi kiviainesta työmaiden käyttöön. Kaupungin oman soramontun toiminta on päättynyt vuodenvaihteessa, joten kiviaines tilataan ulkopuoliselta toimittajalta. Tämä kiviainesmateriaali tarvitsee varastointipaikan työmaan läheisyydestä.

Hyvinkään kaupungin kanssa on sovittu Metsolan puistoalueen hiekkakentän käyttämisestä saneeraustyömaan maanläjityspaikkana. Tilapäivänen varastointialue tullaan rajaamaan ja merkitsemään työmaakyltein.

Puistoalueella varastoidaan ostetun kiviainesmateriaalin lisäksi myös kiviainesmateriaalia, joka kaivantotyössä pystytään uusiokäyttämään samalla työmaalla. Vähäisissä määrin alueella varastoidaan hetkellisesti myös asfalttia tai ylijäämämaata, joka on poistettu työmaa-alueelta. Alueella ei varastoida materiaalia, jonka varastoinnista olisi vaaraa ympäristölle.

Maanläjityspaikan lisäksi työmaamateriaaleja varastoidaan kadun varressa sekä Pappilankadun työmaan tukikohdan puistikkoalueella. Varastointia ei pystytä järjestämään katualueella, jossa työmaa on käynnissä.

Varastointialueen tarve on koko työmaan ajan. Kaivantotyö on aloitettu 21.5.2018 ja työmaan ensimmäisen vaiheen suunniteltu kesto on marraskuun loppuun 2018. Varastointialue tullaan siistimään ja kunnostamaan työmaan loputtua.

Pahoittelemme alueen asukkaille työmaasta aiheutuvaa haittaa.

 

Kari Rättö                                                             Kari Vierimaa
rakennuttamispäällikkö                                        infrapäällikkö
Hyvinkään kaupunki                                            Hyvinkään kaupunki

 

 

Läntinen yhdystie

Läntisen yhdystien katusaneeraustyöt aloitetaan viikolla 20 ja työt jatkuvat marraskuulle 2018.

 

Työ käsittä ajoradan, kevyen liikenteen väylän, melusuojauksen, kiertoliittymän ja alikulun.

Lisätietoja katusaneerausurakasta antavat:

 • Hyvinkään kaupunki:        Tapani Heikkinen  p. 0400 486 826 
 • Hyvinkään kaupunki:         Mauri Rusi            p. 040 845 6299
 • VM Suomalainen Oy:        Kari Kivelä            p. 040 587 7267
 • VM suomalainen Oy:        Jyrki Paavilainen   p. 044 761 4246  

 

Hämeenkadun ja Kirkkotien risteyksessä on aloitettu lentokentän vesihuoltoon liittyvä kaivantotyömaa

14.12.2017 avataan Hyvinkäällä Hämeenkadun liikenteelle lentokentän vesihuoltotyömaahan liittyen. Kulku kierrätyspisteelle on järjestetty vain yksipuoleisesti liikenteenjakajan toiselta puolelta. Kirkkotien puolella liikenteenjakaja on aidattu turvallisuussyistä, koska liikenteen jakajasta puuttuu reunakivet ja tämän hahmottaminen on hankalaa.

Kaivantotyö etenee Hämeenkadun pohjoispuolella pitkin Ilmailutien reunaa. Työkoneiden ja maansiirtoajoneuvojen kulku voi hetkittäin haitata liikennettä. Pidämme työmaankohdalla edelleen 30km nopeusrajoituksen. Tämä poistuu, kun emme tee enää kaivantotöitä Hämeenkadun reunalla. Liitteenä kuva tilanteesta. 

 

Martinkadun alueen saneeraus

Martinkadun alueen saneeraustyö on käynnissä. Tästä johtuen läpikulku Martinkadulla estyy torstaina 24.5.2018.

Läpikulun estävä kaivantotyö aloitetaan torstaina 24.5.2018 klo 07.00 Martinkadun ja Jukkolankadun risteyksestä. Tämä kaivantotyö estää myös läpikulun Jukolankatua pitkin Martinkadulle.

Pieni muotoisemmat kaivannot on tehty Martinkadun ja Viertolankadun väliselle puistoalueelle. Toinen kaivannoista on osaksi estänyt kevyen liikenteen väylän kulun Viertolankadulla. Nämä kaivannot eivät estä ajoneuvoliikennettä Viertolankadulla.

Kaivantotyö etenee kohti Seittemänmiehenkatua Martinkatua pitkin. Kaivantotyö estää läpiajon Martinkadulla marraskuun loppuun asti. Kaivantotyö siirtyy päivittäin, joten sivukatujen suunnasta tulevien on huomioitava suunta johon Martinkatua pitkin kannattaa lähteä.

Työmaa-alue tullaan suojamaan työmaa-aidoin ja liikennettä ohjataan alueella opastein. Yksittäistä kiertotietä ei ole osoitettu Martinkadun liikenteelle.

 Lisätietoja saneerauksesta antaa:

 • Rakennusinsinööri Anssi Hietikko p. 040 660 9621 

 • Projektipäällikkö Jouni Pallonen puh. 040 739 1555


Runonlaulajanlammen kunnostusurakka

Runonlaulajanlammen työmaa-alue sijaistee Hyvinkään kaupungin Vehkojanpuiston osana olevassa Runonlaulajanlammessa ja sen läheisyydessä. Kunnostusurakka kestää huhtikuun loppuun.

Työalue rajataan aitaamalla, sulkien sen läpi kulkeva ulkoilureittiliikenteeltä työn suorituksen ajaksi.

Lisätietoja kunnostusurakasta antavat:

 • Hyvinkään kaupunki:        Tapani Heikkinen p. 0400 486 826 
 • Hyvinkään Tieluiska Oy:   Markus Lahtinen p.050 405 9990
 • Hyvinkään Tieluiska Oy:   Mikko Häkkinen p.040 7099 227 

 

Talvisillan alue 

Alueella uusitaan vesijohdot ja jätevesiviemärit sekä rakennetaan uusi sadevesiviemäri. Katusaneerauksen yhteydessä uusitaan katujen ja kevyenliikenteen väylien rakennekerrokset. Työt on valmistuneet vuoden 2017 osalta. Työt jatkuvat keväällä 2018.

 

Katu- ja vesihuoltosaneeraustyöt Viertolankadulla (Viertolankatu, Nukarinkatu ja Kirvesmiehenkatu)

Koko Viertolankadun saneeraustyöalueella tehdään tänä kesänä viimeistelytöitä. Näihin lukeutuu asfaltointi, kivityöt ja vihertyöt. Viimeistelytyöt aiheuttavat hetkellistä häirintää liikenteelle alueella. Kadun tasauksesta ja tiivistämisestä aiheutuu melua ja tärinää alueella. Asfaltointi estää väliaikaisesti liikenteen kulun paikoittain alueella.

Lisätietoja viimeistelytöistä antaa:

 • Valvoja Tapani Heikkinen p. 0400 486 826 
Päivitetty 28.5.2018 Tulosta

Käynnissä olevat työmaat

 • Lentokentän vesihuoltotyöt
 • Läntinen Yhdystie
 • Martinkatu
 • Talvisillan alue
 • Viertolankatu
 • Runonlaulajanlammen kunnostusurakka

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 21 / Suutarinkatu 2 D
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*
f.  019 459 4612
tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi

Kartta Renton alueesta

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ