Rakentamisohjeita

Näillä hulevesiä koskevilla rakentamisohjeilla pyritään helpottamaan erilaisten tonttien suunnittelua ja rakentamista hulevedet mahdollisimman hyvin huomioon ottaen.

Hulevesien hallinta omakotitalo- ja paritalotonteilla, pdf

Hulevesien hallinta rivi- ja kerrostalotonteilla, pdf

Hulevesien hallinta liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonteilla, pdf

Ohje hulevesien käsittelyn suunnitteluun_2021 HY.pdf

Päivitetty 9.3.2021