Avoimet päiväkodit - perheiden kohtaamispaikka

Avoimien päiväkotien toiminta perustuu aktiiviseen ja mukavaan yhdessäoloon. Lapset saavat harjoitella vuorovaikutustaitoja ryhmässä sekä kokea iloa ja elämyksiä erilaisissa toiminnoissa. Samalla pienten lasten vanhemmilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja saada vaihtelua arkeen.

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ja perheiden kohtaamispaikat Pikku-Veturi ja Päiväpirtti ovat suljettuina 1.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi. Alustavan tiedon mukaan toiminta jatkuu 7.1.2021, mutta koronatilannetta seurataan ja suositusten sekä rajoitusten jatkosta tiedotetaan tilanteen muuttuessa varhaiskasvatuksen verkkosivuilla.

Kuva

Päivitetty 1.12.2020