Kouluruokailu


Kouluruokailu

Kouluruokailun tavoitteena on tarjota kaikille oppilaille jokaisena koulupäivänä täysipainoinen koululounas sekä edistää oppilaan terveyttä ja työtehoa sekä opettaa hyviä tapoja.

Ateria- ja puhtauspalvelut järjestää kouluruokailun sivistystoimen tavoitteiden mukaisesti ja vastaa aterioitten ravitsevasta sisällöstä ja esille laitosta yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Opettaja huolehtii, että hänen opetusryhmänsä tulee ruokasaliin.  Koulun henkilökunta valvoo ruokailua, ohjaa oppilaita syömään lautasmallin mukaisesti ja opastaa käyttäytymään hyvien ruokatapojen mukaisesti, jotta ruokailusta muodostuisi miellyttävä sosiaalinen tapahtuma. Koulu ja ateria- ja puhtauspalvelut yhdessä järjestävät ruokailun puitteet sellaisiksi, että ne tukevat asetettuja tavoitteita. Ravitsemussuositusten toteutumisen edellytyksenä on, että oppilas syö tarjolla olevan kaikki koululounaan aterian osat.

Ruokalistan suunnittelussa otetaan huomioon ruokalistayhteistyöryhmän mielipiteet ja toteutetaan huomioiden taloudelliset ja tuotannolliset asiat. Työryhmän vetäjänä toimii ateria- ja puhtauspalveluiden nimeämä henkilö ja siihen kuuluu edustajat perusopetuksesta, ateria- ja puhtauspalveluista sekä palveluiden tuottajista. Erityisruokavaliot huomioidaan ateriasuunnittelussa.

Erityisruokavalioiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu keittiöissä. Jos lapsi tarvitsee terveydellistä syistä perusruoasta poikkeavan ruoan, on hänen toimitettava toimintakauden alussa lääkärintodistus eritysruokavalion tarpeesta.

Kuvaus keittiölle erityisruokavaliosta tehdään erilliselle lomakkeelle, joka toimitetaan keittiöhenkilökunnalle.

Koulujen ruokalista

Erityisruokavalio

Päivitetty 24.5.2023