Oikaisuvaatimus

Pysäköintivirhemaksuun tyytymätön voi halutessaan esittää kirjallisen oikaisuvaatimuksen pysäköinninvalvojalle 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on kiinnitetty ajoneuvoon. Mikäli oikaisuvaatimus esitetään määräajan jälkeen, se voidaan jättää tutkimatta.

Oikaisuvaatimus tehdään pysäköinnin asiakaspalvelusivuilla osoitteessa www.helgapark.net.
Sivuilla pääsee tarkastelemaan pysäköintivirhemaksutapaukseen liitettyjä valokuvia ja tekemään tarvittaessa pysäköintivirhettä koskevan sähköisen oikaisuvaatimuksen. Järjestelmään kirjaudutaan ajoneuvon rekisterinumeron ja asianumeron avulla, jonka löydät saamastasi pysäköintivirhemaksusta.

Oikaisuvaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite, auton rekisterinumero ja pysäköintivirheen asianumero. Oikaisuvaatimuksen tekemiselle tulee olla hyvät perusteet ja siihen tulee myös samalla liittää ne mahdolliset todisteet, joihin oikaisuvaatimuksessa vedotaan. Näyttötaakka asiassa on oikaisuvaatimuksen tekijällä.

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö –toimialalla: 
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

  

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa allekirjoitettuna myös osoitteella:

Hyvinkään kaupunki
Pysäköinninvalvonta
Kankurinkatu 4-6, PL 86
05801 Hyvinkää

 

 

Päivitetty 25.8.2022