Rakennuskiellot

Rakennuskiellot asemakaavaa laadittaessa  

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto on voimassa kaksi vuotta kerrallaan. Kielto päättyy kun alueelle laadittu uusi asemakaava saa lainvoiman. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Asemakaava-alueen laajentamista varten rakennuskielto voi kestää enintään 8 vuotta. Rakennuskieltoalueella maisemaa muuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia siten kuin MRL 128 § säädetään (toimenpiderajoitus).             

Rakennuskiellot ja toimenpiderajoitukset yleiskaavaa laadittaessa        

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan, kunta voi määrätä alueelle rakennuskiellon sekä maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetun toimenpiderajoituksen, kun yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on pantu vireille.   

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus ovat voimassa enintään viisi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi kunta voi pidentää aikaa enintään viidellä vuodella ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella. 

Tällä hetkellä yleiskaavan muuttamiseksi on voimassa kaksi rakennuskieltoa ja toimenpiderajoitusta,
Palopuron alueella ja Palopuron itäosan alueella.

Pääset katsomaan rakennuskieltoalueita tästä linkistä

 

Päivitetty 14.11.2022