Lukemaan

Miten teillä luetaan?

Varhaislukeminen on lapselle korvaamatonta. Varhaislukemisella on suora yhteys parempaan koulumenestymiseen ja koulumyönteisyyteen. Vahvalla varhaislukemisella tuetaan lapsen menestystä tulevassa elämässä. Lapselle lukeminen vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa enemmän kuin vanhempien sosioekonominen asema tai koulutustausta.

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa oli käynnissä 1.1.2019-30.6.2020 valtion erityisavustuksella rahoitettu ”Lukemaan”- hanke. Hankkeen tavoitteena oli luoda yhdenvertaisia kasvun ja oppimisen edellytyksiä. “Lukemaan”-hanke  kohdentui kaikille Hyvinkään varhaiskasvatuksessa oleville lapsille kaikissa palvelumuodoissa: päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja kohtaamispaikoissa. “Lukemaan” -hanke teki yhteistyötä Hyvinkään pääkirjaston ja Hakalan kirjaston kanssa tableteille asennetun “Lukulumo”-ohjelman myötä. Täten hankkeen vaikuttavuus kattoi koko kaupungin väestön. 

Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön “Lukulumo”-äänikirjapalvelu. Äänikirjapalvelun avulla tuettiin kasvattajia lisäämään lukemisen osuutta päivässä ja mahdollistetaan myös maahanmuuttajataustaisille lapsille pohjoismaiset lastenkirjat luettuina heidän äidinkielellään. “Lukulumo”-äänikirjapalvelulisenssi oli voimassa helmikuusta 2019 toukokuuhun 2020.   

Hankkeeseen palkattiin hankekoordinaattori joka työskenteli 28.1.2019 - 29.5.2020 koulujen toiminta-aikojen puitteissa. Hankekoordinaattori kiersi päiväkodeissa kouluttamassa ja tukemassa kasvattajia päiväkotiryhmiensä lukemiskulttuurin kehittämisessä eri tavoin.

Kuvassa lapsia pelaamassa

Lukemaan-hanke palkittiin  KunTeko 2020 - kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelmassa sarjassa "Innostavat teot" esimerkillisestä opetus - ja kasvatusalan kehittämisteosta marraskuussa 2019.

Päivitetty 22.3.2019