Kielisuihkuja

                     

Kuvassa lippuja 

Kielisuihkutus on käsite, joka liittyy varhaiseen kielenoppimiseen. Sen tavoitteena on sytyttää lapsissa kipinä tutustua vieraisiin kieliin ja innostaa lapsia niiden opiskeluun.

Kielisuihkutus on parhaimmillaan silloin, kun kieli lomittuu arkiseen puuhaan ja leikkiin. Lapsille tuttuja leikkejä leikitään eri kielillä, lauleskellaan vierailla kielillä ja opetellaan muutamia kohteliaisuussanoja ja fraaseja.

Kielisuihkutus eroaa kielikylvystä siten, että kielikylpy tapahtuu kokonaan kohdekielellä, kun taas kielisuihkutus on kielirikasteista toimintaa, jossa vierasta kieltä käytetään vain osan ajasta.

Hyvinkäällä esiopetuksen muutamissa ryhmissä alkoivat lyhyet kielisuihkutukset jo saksan ja venäjän kielissä, ranskaa ja englantia on vielä tulossa. Kielisuihkut esiopetuksessa liittyvät varhennettuun kielenopetukseen. Perheiden tulee jo esiopetusvuoden kevätkaudella valita lapselle ensimmäinen vieras kieli, jonka opiskelu alkaa koulussa ensimmäisen luokan kevätlukukaudella.

Vanhemmille tullaan järjestämään tilaisuus kuulla aiheesta lisää tammikuussa.

Martin päiväkodin Kissankulmassa ja Koiramäessä on iloisesti päätetty tutustua eri maihin koko vuoden ajan. Nyt lokakuussa on tutustumisen kohteena Saksa, koska kielisuihku alkoi saksan kielellä. Marraskuussa on vuorossa Ruotsi huomioiden ruotsin kieli ja ruotsalaisuuden päivä, joulukuussa Suomi ja meidän juhla, murteet ja saamen kieli. Vuoden alusta kohteina ovat uudet maat ja uudet kielet ja tutustuminen päättyy toukokuussa Japaniin ja kirsikankukkien loistoon.

Hienoa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta.

Päivitetty 2.10.2019