Lukioiden tietosuojakäytännöt ja henkilötietojen käsittely

Hyvinkään lukioiden perustehtävänä on lukiokoulutuksen järjestäminen lukiolain (692/1998) mukaisesti. Lukiokoulutuksessa haluamme turvata sinun tietosi. Yksityisyytesi on sinulle ja meille tärkeätä. Haluamme kertoa sinulle henkilötietojesi liittyvästä tietojen käsittelystä, jotta tietosi käsittely on läpinäkyvää.

Rekisterinpitäjänä toimii Hyvinkään kaupungin sivistystoimi. Rekisterinpitäjä käsittelee opiskelijoiden henkilötietoja opetuksen järjestämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee myös palveluksessaan olevan henkilökunnan henkilötietoja työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietoja ei käsitellä markkinointitarkoituksessa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden yksilöimisen, tunnistamisen ja opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja ovat:

  • opiskelijan nimi ja henkilötunnus
  • yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • huoltajien nimi‐ ja yhteystiedot
  • opintosuorituksiin ja opintojen järjestämiseen liittyvät tiedot

Rekisterinpitäjän palveluksessa olevan henkilöstön osalta tarpeellisia tietoja palkanmaksun ja muiden työsuhdevelvoitteiden täyttämiseksi ovat:

  • henkilö‐ ja yhteystiedot
  • koulutus
  • työtehtävä
  • työsuhteen kesto
  • pankkiyhteystiedot

Rekistereissä olevat tiedot on saatu pääosin rekisteröidyiltä itseltään tai heidän huoltajiltaan. Henkilötietojen rekisteröinti perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen. Osa tiedoista syntyy opiskelijan opetuksen järjestämisestä koostuvista tiedoista, jotka opettaja tai koulun hallinto kirjaa rekisteriin.

Opiskelijan henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta rekisterinpitäjän tai rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Kuitenkin opiskelijan henkilötietoja voidaan luovuttaa opintojen järjestämisen, seurannan ja tilastoinnin toteuttamiseksi viranomaistahoille (esimerkiksi Ylioppilastutkintolautakunta, Tilastokeskus, Kansalliselle arviointikeskus, Kansaneläkelaitos, Opetushallitus). Tietoja voidaan luovuttaa myös oppilaitoksen vaihdon yhteydessä uudelle oppilaitokselle sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti. Tietoihin voi liittyä useita eri säilytysaikoja. Tietoja käsitellään ja säilytetään sähköisessä tietojärjestelmässä (Primus). Tietojärjestelmän tiedot ovat käytettävissä tehtävänmukaisin käyttöoikeusrajauksin. Manuaalisesti kerättyä tietoa käsitellään ja säilytetään yksiköissä tai lukiokoulutuksen toimipisteissä niin, että pääsy tietoihin ulkopuolisilta on estetty. Henkilöstö on vaitiolovelvollinen.

Lisätietoa Hyvinkään kaupungin tietosuojakäytännöistä ja rekisteröidyn oikeuksista löydät täältä: https://www.hyvinkaa.fi/muut-sivut/tietosuoja/

Päivitetty 18.5.2021