Paavola-hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Paavolan alueen kehittämishankkeeseen 94 400€ valtion erityisavustusta. Avustus on kohdistettu eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun.

Paavola-hankkeessa mukana ovat

  • Perusopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Kaavoitus
  • Tilakeskus
  • Viestintä.

Hyvinkään kaupunki panostaa Paavolan alueen kehittämisen vahvasti tulevina vuosina. Teemme yhdessä asukkaiden kanssa suunnitelman alueen kaupunkiympäristön kehittämiseksi. Sitä lähdetään toteuttamaan Paavolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeella vuonna 2024.

Päivitetty 8.11.2022