Paavola-hanke

Hyvinkään kaupunki panostaa Paavolan alueen kehittämiseen vahvasti tulevina vuosina. Paavola on omaleimainen asuinalue, missä hyvät palvelut ja lähiluonto mahdollistavat hyvän elämän.

Hyvinkään kaupunki haluaa yhdessä alueen tärkeimmän voimavaran eli asukkaiden kanssa tehdä siitä vielä hienomman paikan asua. Paavola-hankkeessa erilaisia vaihtoehtoja pohditaan yhteistyössä asukkaiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Yhteissuunnittelun tuloksena syntyy suunnitelma Paavolan kaupunkiympäristön kehittämiseksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Paavolan alueen kehittämishankkeeseen 94 400 € valtion erityisavustusta. Avustus on kohdistettu eri hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun. Hanke on laaja. Sen tavoite on suunnitella kaupunkia yhdessä asukkaiden kanssa.

Paavola-hankkeessa ovat mukana:

  • Perusopetus
  • Varhaiskasvatus
  • Kaavoitus
  • Tilakeskus
  • Viestintä
  • Liikennesuunnittelu
  • Liikuntapalvelut
  • Alueen asukkaat
Päivitetty 9.10.2023