Palveluverkko 2022

Sivistystoimen palveluverkkoselvityksen päämääränä on kuvata Hyvinkään nykyinen palveluverkko, ennakoida tulevaa palvelutarpeen kehitystä ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisumalleja palveluverkon kehittämiselle. Tarkoituksemme on tarjota tietoa kaupungin koulu- ja päiväkotiverkoista, tulevaisuuden väestönkehityksestä ja niihin liittyvistä rakennuskannoista päätöksenteon tueksi. Palveluverkkotyötä ohjaa vahvasti Hyvinkään pelikirjassa määritellyt tavoitteet ja tulevaisuuden kuvat, kaupungin yhteinen tapa toimia sekä väestösuunnite.

Tälle sivustolle kerätään Hyvinkään kaupungin sivistystoimen palveluverkko 2022 valmisteluun liittyvää materiaalia.

Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 2022-2030

Hyvinkään nuorisovaltuuston  lausunto koskien sivistystoimen palveluverkkoa

Päivitetty 7.6.2022