VARHAISKASVATUKSEN KERHOT

Kerhojen toiminta on Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja noudattaa varhaiskasvatuksen yleisiä tavoitteita. Kerhossa käyminen tukee lasten sosiaalisia taitoja ja vahvistaa kaverisuhteita.

Leikki, liikkuminen ja tutkiminen ovat osa kerhojen päivittäistä toimintaa.

Kerhoissa on tarjolla muun muassa

  • musiikkia ja liikuntaa
  • kuvaamataitoa ja kädentaitoja
  • ympäristökasvatusta
  • yhdessäoloa ja vapaata leikkiä

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa).

Kerhot toimivat koulujen toiminta-aikoina, 2-3 kertaa viikossa (riippuen kerhoryhmästä), 3 tuntia kerralla. 

Katso tästä kerhopaikat ja yhteystiedot

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhot ja perheiden kohtaamispaikat Pikku-Veturi ja Päiväpirtti ovat suljettuina 1.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi. Päivitys 7.1.2021: Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta käynnistetään uudestaan vasta 1.2.2021 alkaen tilanteen niin salliessa.

Hakeminen

Kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Mikäli kerhopaikka tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä.

Kerhoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen lisätietoihin ilmoitetaan kerhon nimi, johon hakee. Lisätietoa hakemisesta

Maksu

Varhaiskasvatuksen kerhot ovat ilmaisia.

Linkkejä

Hyvinkään seurakunnan lapsiperheiden palvelut

Päivitetty 7.1.2021