VARHAISKASVATUKSEN KERHOT 2024 - 2025 

Toimintakaudella 2024 – 2025 lisätään 2 – 4 – vuotiaille suunnattujen kerhojen määrää. Alle 2 – vuotiaiden lasten perheille järjestetään Taaperotreffejä, joilla pienet lapset pääsevät tutustumaan muihin lapsiin ja aikuisiin turvallisesti vanhemman läsnä ollessa. Lisäksi tarjoamme parkkihoitoa Avoin päiväkoti Pikku-Veturissa kerran viikossa. Parkkihoito pystyy palvelemaan useampia perheitä kuin kuluvana vuonna olleet Naperoparkit ja siellä lapsi voi harjoitella hetkittäistä erossa oloa vanhemmistaan. Parkkihoidossa ei ole alaikärajaa. Myös avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen tukee lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä ja tarjoaa vanhemmille tukea arkeen.

2 - 4 vuotiaiden kerhojen toiminta on Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja noudattaa varhaiskasvatuksen yleisiä tavoitteita. Leikki, liikkuminen ja tutkiminen ovat osa kerhojen päivittäistä toimintaa. Kerhojen tavoitteena ovat leikkitaitojen tukeminen, kaveritaitojen harjoitteleminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Kerhoja järjestetään 2-3 kertaa viikossa.

Kerhot ja parkkihoito toimivat koulujen toiminta-aikoina.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa)

Katso tästä kerhopaikat ja yhteystiedot

Hakeminen

Kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Mikäli paikkaa tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä (Huom! keväällä 2024, 12.5.24 mennessä). Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä.

Kerhoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen lisätietoihin ilmoitetaan kerhon nimi, johon hakee. Parkkihoitoon haetaan viikoittain, tarkempi ohjeistus jaetaan elokuun alussa. Lisätietoa hakemisesta

Linkkejä

Hyvinkään seurakunnan lapsiperheiden palvelut

Päivitetty 10.5.2024