VARHAISKASVATUKSEN KERHOT JA 1-2 VUOTIAIDEN NAPEROPARKIT 2023 - 2024

1-2-vuotiaiden naperoparkit tukevat perheen arkea ja vanhemmuutta, mahdollistaen samalla vanhemmalle pienen hetken omaa aikaan. Myös avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen tukee vanhemmuutta ja lapsen sosiaalisten taitojen kehittymistä. Naperoparkkeja järjestetään 1-2-vuotiaille kerran viikossa. Paikka myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, kun lapsi täyttää 1 vuotta.

2-4 vuotiaiden kerhojen toiminta on Hyvinkään varhaiskasvatussuunnitelman mukaista ja noudattaa varhaiskasvatuksen yleisiä tavoitteita. Leikki, liikkuminen ja tutkiminen ovat osa kerhojen päivittäistä toimintaa. Kerhojen tavoitteena ovat leikkitaitojen tukeminen, kaveritaitojen harjoitteleminen ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Kerhoja järjestetään 2-3 kertaa viikossa.

Kerhot ja naperoparkit toimivat koulujen toiminta-aikoina.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa (päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa)

Katso tästä kerhopaikat ja yhteystiedot

Hakeminen

Kerho- ja naperoparkkipaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Mikäli paikkaa tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä.

Kerhoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen lisätietoihin ilmoitetaan kerhon nimi, johon hakee. Lisätietoa hakemisesta

Maksu

Varhaiskasvatuksen kerhot ja naperoparkit ovat maksuttomia.

Linkkejä

Hyvinkään seurakunnan lapsiperheiden palvelut

Päivitetty 25.8.2023