Koordinointi


Toiminnan koordinoinnista vastaa sivistystoimessa työskentelevä perusopetuksen palveluohjauksen koordinaattori. Käytännön toiminnasta vastaavat yhdistykset: Hyvinkään Seudun Urheilijat, Folkhälsan ja Hyvinkään seurakunta.

1.8.2004 voimaan tulleen lain mukaan kaupunki saa valtionosuutta iltapäivätoiminnan järjestämiseen, jos toiminta noudattaa Opetushallituksen asettamia aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita (perusopetuslaissa tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kaupungille vapaaehtoista ja se voi itse määritellä toiminnan laajuuden.

Koordinaation lisäksi kaupunki luovuttaa toimintaan tilat (sivistystoimi) sekä hoitaa laskutuksen yhdistysten puolesta.

Hyvinkään kaupungin sivistystoimella (perusopetuksella) on valvontavastuu aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Näin pyritään turvaamaan laadukas ja turvallinen toiminta.

Toimintaa ohjaa ja kehittää moniammatillinen ohjausryhmä. 

 

Kaikki aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat palautteet voi antaa:

iltapaivatoiminta@hyvinkaa.fi

Hyvinkään kaupunki
Kankurinkatu 4-6
05800 Hyvinkää
p. 040 661 3658

 

Päivitetty 10.8.2022