Perusopetus

Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Hyvinkäällä noin 4 800 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta vastaa 15 perusopetusta antavaa yksikköä, joista kolme on kyläkouluja, yksi ruotsinkielinen ja kaksi erityiskoulua. Yleisopetusta antavat luokilla 1.-6. pääasiassa luokanopettaja ja luokilla 7.-9. aineenopettajat. Hyvinkäällä on kolme yhtenäiskoulua, joissa opetusta annetaan vuosiluokille 1.-9.
Hyvinkään perusopetuksen koulujen yhteystiedot ja koulujen omat sivut

Hyvinkään kaupungin perusopetuksessa on yhteinen opetussuunnitelma, joka ohjaa kaikkien koulujen toimintaa. Omat opetussuunnitelmansa on käytössä mm. esiopetuksessa, englanninkielisessä opetuksessa ja valmistavassa opetuksessa.
Opetussuunnitelmat Hyvinkään perusopetuksessa

Päivitetty 22.11.2023