Perusopetus

Peruskoulun tehtävänä on antaa kaikille oppilaille hyvät perustiedot ja -taidot jatko-opiskelua ja elämää varten.

Hyvinkään n. 4800 oppivelvollisen lapsen ja nuoren perusopetuksesta huolehtii 15 perusopetusta antavaa yksikköä, joista 3 on kyläkouluja, yksi ruotsinkielinen ja kaksi erityiskoulua. Yleisopetusta antavat luokilla 1.-6. pääasiassa luokanopettaja ja luokilla 7.-9. aineenopettajat. Hyvinkäällä on neljä yhtenäiskoulua, joissa opetusta annetaan vuosiluokille 1.-9.

Peruskoulujen sivuilta löydät koulujen yhteystiedot ja linkit koulun omille kotisivuille. Kasvatus- ja koulutus - valikosta Opetuksen tietopankki löydät lisää tietoa  mm. opetussuunnitelmasta, koulukuljetuksista, vieraiden kielten opiskelusta, erityisopetuksesta, maahanmuuttajaopetuksesta ja tukiopetuksesta.

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus.

Päivitetty 24.5.2023