Kävely

Kävely on tärkein liikennemuoto, sillä se on osa jokaista matkaa. Sen vuoksi edellytykset kävelyyn on oltava kunnossa. Hyvinkäällä edistetään kävelyä erityisesti ydinkeskustan ja tärkeimpien aluekeskusten sisällä. Näiden alueiden suunnittelu pohjautuu nimenomaan kävelyn edellytysten parantamiseen.

Kävelyn helppous

Kävelyn kannalta tärkeimpiä kohtia ovat yhteydet bussipysäkeille, kauppoihin ja liikkeisiin, pysäköintialueille sekä puistoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Kävely on ihmisläheinen ja joustava kulkutapa lyhyillä matkoilla sekä hyvä liikuntamuoto. Kävelyn edistämisen kannalta tärkeä näkökulmia on esteettömyys, joka tarkoittaa helppojen kävely-yhteyksien takaamista kaikille. Esteetön väylä on helppo kulkea lapsille, iäkkäille, vammaisille ja lastenvaunujen kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeriön valtakunnallinen strategia kävelyn ja pyöräilyn visioksi vuodelle 2020 on kävelyn ja pyöräilyn aika:

- Tulevaisuuden Suomessa jalan ja pyörällä liikkuminen on yleistä ja arvostettua. Kävely ja pyöräily ovat lisääntyneet kaikissa liikkujaryhmissä niin kaupungeissa kuin maaseudullakin. Moottoriliikenteen kasvu on taittunut ja kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tavoitteet on saavutettu.

- Yhdyskunnat on suunniteltu ja rakennettu siten, että arjen lähipalvelut ovat kohtuullisesti saavutettavissa kävellen. Myös kouluun, töihin tai joukkoliikennepysäkeille voi kulkea jalan tai pyöräillen. Liikkumisympäristö on viihtyisä, turvallinen ja tarjoaa monenlaisia elämyksiä ja sosiaalisen kohtaamisen mahdollisuuksia.

- Liikenteen suunnittelussa kävelyä ja pyöräilyä käsitellään erillisinä liikennemuotoina ja liikenneratkaisuissa ne otetaan huomioon tasavertaisina muiden joukossa.

- Liikunnan vähyydestä aiheutuvat terveysongelmat ovat vähentyneet, sillä liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa on omaksuttu jo lapsena ja sitä jatketaan vielä eläkepäivinä.

Päivitetty 12.8.2020