Turvallisuus

Turvallisuus on yksi Hyvinkään kaupungin toimintaa ohjaavista arvoista. Turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö ja kaupunkikeskusta ovat tärkeitä sekä asukkaille että kaupungissa vieraileville.

Hyvinkää on kuulunut vuodesta 2003 lähtien ensimmäisenä suomalaisena kuntana kansainväliseen, WHO:n alaiseen Safe Community –yhteisöön. Jäsenyyden voi saada kunta, jossa on pitkäjänteisesti tehty yhteistyötä turvallisuusasioissa, kartoitettu riskipaikkoja ja edistetty tapaturmien torjuntaa.

Hyvinkäällä Safe Community –toiminta tunnetaan nimellä 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä. Toiminta edistää positiivista turvallisuusajattelua ja ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Asukkaat halutaan osallistaa turvallisuuden edistämiseen, tunnistamaan ja ymmärtämään riskit sekä toimimaan aktiivisesti vaaratekijöiden poistamiseksi.

Päivitetty 17.11.2023