Sähköiset vuorovaikutuskanavat

Sosiaalisen median kanavat

Kaupunki on mukana monissa sosiaalisen median kanavissa.

Katso kaupungin sosiaalisen median kanavat täältä.

3D-kaupunkimalli

Hyvinkään selainpohjaisessa 3D-kaupunkimallissa voit - mistä ja milloin vain - tutkia visuaalisesti kolmiulotteista kaupunkia eri suunnista ja etäisyyksiltä.

Löydät 3D-kaupunkimallin täältä (CHROME-selainta suositellaan).

Kaupunkimallissa julkaistaan sekä kaupungin tuottamia kaavahankkeita että yksityisten kiinteistöalan yritysten 3D-suunnitelmia. Myös kaupunkilaiset voivat tuottaa ja julkaista omia 3D-ideoitaan kaupungin kehittämiseksi.

Päivitetty 11.5.2022