Työikäisten palvelut

Harrastukset ja vapaa-aika

Hyvinkäällä on mahdollisuuksia monipuoliseen vapaa-ajan toimintaan!

Palveluitamme ovat:

 

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoavat työnhakijoiden työnhaun eri vaiheisiin sopivia, yksilöllisiä työllistämispolkuja, joiden avulla on mahdollista saada

  • työkokemusta
  • lisätä ammatillista osaamista
  • ja löytää työpaikka avoimilta työmarkkinoilta.

Työllisyyspalvelut antavat työnantajille maksutonta apua ja neuvontaa rekrytointeihin liittyvissä asioissa. Autamme työnantajia löytämään sopivia ehdokkaita

  • avoimiin työpaikkoihin
  • työharjoittelijoiksi
  • sekä annamme apua työllistämisen taloudellisten tukien haussa.

Työllisyyspalveluiden yhteystiedot

Aki Leinonen
työllisyyspäällikkö
p. 040 354 0815

Anne-Mari Meriläinen
työhönvalmentaja
p. 040 662 4975

Marju Vuorinen
työhönvalmentaja
p. 040 689 7524

Usko Saarinen
työhönvalmentaja
p. 040 848 0143


Muut työikäisten hyvinvointia edistävät palvelut:

Hyvinkään evankelis-luterilainen seurakunta

Seurakunta kokoaa jäseniään yhteen monenlaisella toiminnalla. Kaikille ikäryhmille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville löytyy oma paikka osallistua. 

 

Matalan kynnyksen keskusteluapu

Järjestötoimijoiden ylläpitämää matalan kynnyksen maksutonta keskusteluapua.

 

Paikallinen järjestötoiminta


Oikopolkuja:

Palkkatukityöllistäminen

Kaupungin palkkatuettu työ on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 30-vuotiaille vähintään 3 kuukautta työttömänä olleille ammattikoulutetuille nuorille sekä yli 30-vuotiaille vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneille aikuisille. 

Työhönvalmennus

Työhönvalmennus räätälöidään työnhakijan yksilöllisen tavoitteen mukaan. Valmennuksen tavoitteena voi olla työllistyminen tai opiskelu uudelle uralle.

Työkokeilu

Hyvinkään kaupungin eri toimipisteissä on mahdollisuus olla työkokeilussa. Työkokeilu on maksimissaan 6 kuukautta kestävä yksilöllisesti  (tehtävä, kesto yms) suunniteltu jakso.

Keski-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP

Keski-Uudenmaan TYP keskittyy toiminnassaan erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseen ja työttömyyden pitkittymisen ehkäisemiseen.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Hyvinkää yhteystiedot

Piia Suomi
sosiaaliohjaaja
p. 050 497 0650 

Leena Siltala,
sosiaalityöntekijä
p. 050 497 0664

Päivitetty 6.3.2023