Talouspalvelut

Talouspalveluiden tehtäviä ovat

  • lyhyen ja pitkän aikavälin taloussuunnittelu (kaupunki ja konserni)
  • johdon päätöksentekoa palveleva raportointi sekä tilasto- ja tutkimuspalvelu (kaupunki ja konserni)
  • talousarviomuutosten valmistelu
  • talousarvion toteutuminen, sanalliset arviot
  • toimialojen erillistarpeita palveleva laskentatoimi ja tietopalvelu
  • rahoitus- ja takaustoiminta (kaupunki ja konserni)
  • kaupungin edunvalvonta verotukseen liittyvissä asioissa
  • riskienhallinnan suunnittelu ja valvonta (kaupunki ja konserni)

Kaupungin kirjanpito ja maksuliikennepalvelut tuottaa Sarastia Oy  www.sarastia.fi

Talousasioihin liittyviä raportteja löydät täältä

Talouspalveluiden yhteystiedot

Päivitetty 20.5.2021