Koulussa tehtävä nuorisotyö ja kouluyhteistyö

Hyvinkäällä kouluissa tehtävää nuorisotyötä on tehty tavoitteellisesti jo monien vuosien ajan ja se on koettu tärkeäksi ja tehokkaaksi keinoksi kohdata nuoria. Kaikille yläkouluille on nimetty Nuorisopalveluiden työntekijöistä vastuuohjaajat, jotka suunnittelevat kunkin koulun alueella tehtävää työtä yhteistyössä koulun eri toimijoiden kanssa.
 
Vakiintuneet tapahtumat ja toiminnot:
 • Seiskojen ryhmäytysviikko elo-syyskuussa
 • Ysiltä elämään -päivä 9.-luokkalaisille keväisin
 • Päihdekupla-viikko 6.-luokkalaisille keväisin
 • Välituntivierailut yläkouluissa koko lukuvuoden ajan
 • Tukioppilaiden koulutus keväisin
 • Jopo-luokkien kanssa tehtävä yhteistyö

Lisäksi toiveiden mukaan Nuorisopalveluilta voi pyytää seuraavia palveluja:

 • ryhmäytystunteja luokan ryhmätoiminnan tukemiseksi
 • vierailuja vanhempainilloissa jonkin teeman tiimoilta, esim. nettikäyttäytyminen, pelaaminen, kiusaaminen, ym.
 • Nuortentila Spottia voi varata päivällä luokkien vierailuja varten. Spotista löytyy paljon erilaisia pelejä ym. erilaisen koulupäivän viettoon. 

Toiminnan tavoitteet:

 • nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistäminen
 • kohdata nuoria heidän eri toimintaympäristöissä
 • turvallisen aikuisen kohtaaminen
 • nuorten tavoittaminen, nuorisotyöllä laajempi kontakti nuoriin
 • tukea koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
Nuorisotyön ydinosaamisalueita: 
 • ryhmien kanssa työskentely
 • moniammatillinen osaaminen/näkökulma
 • yksilön tukeminen nuorisotyöllisin menetelmin
 • nuorten elämän ja ilmiöiden tunteminen
 • nuorten kanssa toimiminen soveltaen, yllättäen ja heittäytyen

 

Koulussa tehtävästä nuorisotyöstä vastaava nuoriso-ohjaaja:
Mikko Nurminen, mikko.nurminen@hyvinkaa.fi, p. 040 725 7883

Päivitetty 22.6.2023