Hakeminen

Tiedote varhaiskasvatuksen paikkatilanteesta keväällä 2024

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee tehdä 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Esimerkiksi jos lapsi tarvitsee paikan elokuun alusta, hakemus tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Vastaavasti jos paikkaa tarvitaan tammikuun alusta, hakemus tulee jättää elokuun loppuun mennessä. 

Mikäli hoidon tarve on äkillinen, johtuen työllistymisestä tai opiskeluiden aloittamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa.

Ohjevideon varhaiskasvatukseen hakemisesta voit katsoa täältä.

Varhaiskasvatukseen varattavasta tuntimäärästä lisätietoa täällä: Palveluvalikko -sivut

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ilman erillistä hakemusta. Huoltajille lähetetään päätös lapselle osoitetusta esiopetuspaikasta tammi-helmikuun aikana. Tämän jälkeen kuntaan muuttaneiden tulee tehdä esiopetusilmoittautuminen eDaisyssä.

Ohjevideon esiopetusilmoituksesta voit katsoa täältä.

Kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikka myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, kun lapsi täyttää 1 vuotta (pienten kerho). Mikäli kerhopaikkaa tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä. Hakemuksen lisätietoihin tulee kirjata kerhon nimi, johon hakee. Lisätietoa kerhoista löytyy Kerhot -sivuilta.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteys suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta 

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ja kerhopaikkaa haetaan sähköisellä eDaisy hakemuksella:

VARHAISKASVATUKSEN SÄHKÖISET HAKEMUKSET
  

Siirry eDaisyyneDaisy logo   

 

 

Varhaiskasvatushakemukseen tehtävät muutokset

eDaisyssä voi tallentaa hakemuksen luonnoksena ennen lähettämistä. Lähettämisen jälkeenkin muutoksia on mahdollista tehdä, jos hakemusta ei ole ehditty ottaa käsittelyyn. Hakemuksen tilan näkee eDaisyssä. Myös hakemuksen peruminen on mahdollista. Mikäli hakemus on otettu käsittelyyn, tai se odottaa käsittelyyn ottamista, tulee muutoksia tehdäkseen olla yhteydessä ensin palveluohjaukseen.

Muutokset varhaiskasvatussuhteessa

eDaisyn kautta on mahdollista ilmoittaa erilaisista muutoksista lapsen varhaiskasvatussuhteessa. Muutosilmoituksista löytyvät esimerkiksi kunnallisen varhaiskasvatuksen siirtohakemus, palveluntarpeen muutosilmoitus, ilmoitus osoitteen muutoksesta sekä irtisanomisilmoitus

Hakemuksen käsittelystä voit lukea täältä

 

Paperinen hakemus

Tarvittaessa hakemuslomakkeen voi täyttää sähköisenä ja tulostaa tästä: Hakemus varhaiskasvatukseen / esiopetukseen / kerhoon (docx). Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen PL 86, 05801 Hyvinkää. Käyntiosoite Kankurinkatu 4-6.


Päivitetty 27.2.2024