Hakeminen

Palveluohjaus kertoo varhaiskasvatukseen hakemisesta

Hakeminen varhaiskasvatukseen (päiväkodit ja perhepäivähoito) 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Esimerkiksi jos lapsi tarvitsee paikan elokuun alusta, hakemus tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Vastaavasti jos paikkaa tarvitaan tammikuun alusta, hakemus tulee jättää elokuun loppuun mennessä. 

Mikäli hoidon tarve on äkillinen, johtuen työllistymisestä tai opiskeluiden aloittamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteys suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta 

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella (tarkempi ohjeistus alla) tai paperisella hakemuslomakkeella. 

Hakeminen esiopetukseen 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta löytyy Esiopetukseen ilmoittautuminen -sivuilta

Hakeminen kerhoon 

Kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikka myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, kun lapsi täyttää 2 vuotta. 1.8.2020 alkaen on kerhoja myös 1-2-vuotiaille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi.

Mikäli kerhopaikkaa tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä. 

Hakemuksen lisätietoihin ilmoitetaan kerhon nimi, johon hakee. Kerhopaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella (tarkempi ohjeistus alla) tai paperisella hakemuslomakkeella. Lisätietoa kerhoista löytyy Kerhot -sivuilta.

Hakemuksen käsittelystä voit lukea täältä

  

Sähköinen hakemus   

Täytä sähköinen hakemus tästä

 

Mikäli sähköiseen hakemuksen halutaan tehdä muutoksia sen jättämisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä palveluohjaukseen.

Video sähköisen hakemuksen tekemisestä

Avaa video uuteen ikkunaan

 

Paperinen hakemus 

Tarvittaessa paperisen hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä:

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen PL 86, 05801 Hyvinkää. Käyntiosoite Kankurinkatu 4-6.


Päivitetty 25.9.2020