Hakeminen

Hakeminen varhaiskasvatukseen (päiväkodit ja perhepäivähoito) 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee jättää 4 kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Esimerkiksi jos lapsi tarvitsee paikan elokuun alusta, hakemus tulee jättää maaliskuun loppuun mennessä. Vastaavasti jos paikkaa tarvitaan tammikuun alusta, hakemus tulee jättää elokuun loppuun mennessä. 

Mikäli hoidon tarve on äkillinen, johtuen työllistymisestä tai opiskeluiden aloittamisesta, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa. 

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteys suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan. Lisätietoa yksityisestä varhaiskasvatuksesta 

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella (tarkempi ohjeistus alla) tai paperisella hakemuslomakkeella. 

Hakeminen esiopetukseen 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sen vuoden tammikuussa, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta. Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta löytyy Esiopetukseen ilmoittautuminen -sivuilta

Hakeminen kerhoon 

Kerhopaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Paikka myönnetään aikaisintaan siitä päivästä, kun lapsi täyttää 2 vuotta. 1.8.2020 alkaen on kerhoja myös 1-2-vuotiaille, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi.

Mikäli kerhopaikkaa tarvitaan toimintavuoden alusta (elokuu), tulee hakemus jättää huhtikuun loppuun mennessä. Päätökset toimintavuoden alun kerhopaikoista lähetetään huoltajille juhannukseen mennessä. 

Hakemuksen lisätietoihin ilmoitetaan kerhon nimi, johon hakee. Kerhopaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella (tarkempi ohjeistus alla) tai paperisella hakemuslomakkeella. Lisätietoa kerhoista löytyy Kerhot-sivuilta

Hakemuksen käsittely 

Hakemukset käsitellään varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Palveluohjauksen koordinaattorit vastaavat mielellään kysymyksiin jo ennen hakemuksen tekemistä ja koko prosessin aikana. Palveluohjauksen yhteystiedot: 

Varhaiskasvatuksen Palveluohjaus
Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää
Puh. 0400 784 781 / 0400 784 791

varhaiskasvatus.palveluohjaus@hyvinkaa.fi
 

Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjaus tarkistaa hakemuksen. Jos hakemus on tehty 4 kk ennen, kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikkaa ja hakemus on kunnossa, ei huoltajiin oteta yhteyttä vielä tässä vaiheessa.  

Paikka pyritään vahvistamaan kaikille perheille noin kuukautta ennen hoidon aloitusta. Tällöin perheelle lähetetään joko paperinen varhaiskasvatuspäätös tai kerhopaikkapäätös suoraan kotiosoitteeseen. Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei löydy perheen toivomasta paikasta tai hakemukseen tarvitaan lisätietoaperheeseen ollaan puhelimitse yhteydessä, siinä vaiheessa, kun hakemusta ryhdytään käsittelemään. 

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on äkillinen ja hakemus on tehty 2 viikkoa ennen varhaiskasvatuksen tarvetta, ollaan palveluohjauksesta puhelimitse yhteydessä perheeseen mahdollisimman pian. Jos varhaiskasvatusta toivotaan äkillisesti, mutta syynä ei ole työllistyminen tai opiskelu, olemme perheeseen yhteydessä ja keskustelemme varhaiskasvatuspaikan myöntämisen aikataulusta ja paikan tarpeesta. 

Mikäli sähköiseen hakemuksen halutaan tehdä muutoksia sen jättämisen jälkeen, tulee ottaa yhteyttä palveluohjaukseen.

Päiväkodin johtaja ottaa huoltajaan yhteyttä ennen varhaiskasvatuksen aloitusta ja sopii aloituskäytännöistä. 

Huom! Valitse hakemukselle palveluntarve riippuen siitä haetko varhaiskasvatuspaikkaa keväälle -20 tai elokuusta -20 alkaen (palveluvalikko muuttuu 1.8.2020 alkaen). Lisätietoa palveluvalikon muutoksesta.

  

Sähköisen hakemuksen tekeminen

Täytä sähköinen hakemus tästä

Video sähköisen hakemuksen tekemisestä

Avaa video uuteen ikkunaan

 

Paperinen hakemus 

Tarvittaessa paperisen hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä:

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen PL 86, 05801 Hyvinkää. Käyntiosoite Kankurinkatu 4-6.

 

 


Kysely vanhemmille varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista

Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatus kehittää palvelujaan yhteistyössä kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa. Voitte omalta osaltanne osallistua ja vaikuttaa palveluiden kehittämiseen vastaamalla oheiseen kyselyyn varhaiskasvatuksen haku- ja aloitusprosessista.Toivomme vastauksia kaikilta perheiltä, joiden lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen vuoden 2020 aikana.

Kyselyyn pääset tästä


Päivitetty 27.4.2020 Tulosta