Palveluseteli

Hyvinkään kaupunki ottaa käyttöönsä tulosidonnaisen palvelusetelin yksityisissä päiväkodeissa 1.8.2024 alkaen. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluita.

Palvelusetelimallissa kunta osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle lapsikohtaisen palvelusetelin lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä varten. Palveluntuottaja velottaa palvelusetelin suoraan kunnalta. Lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, lapsen mahdollisen tuen tarpeen ja bruttotulojen sekä asiakkaan ja palveluntuottajan palvelusopimuksessa sovitun varhaiskasvatusajan perusteella.

Asiakas eli huoltaja maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuuden, jonka palveluntuottaja laskuttaa.  Omavastuuosuus muodostuu varhaiskasvatuspaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välisestä erotuksesta. Yksityisessä palvelusetelipäiväkodissa perheen maksettava omavastuuosuus on sama kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Lisätietoa maksuihin liittyen.

Halutessaan yksityinen päiväkoti voi tarjota asiakkailleen maksullista lisäpalvelua. Tällöin asiakkaan omavastuuosuuteen lisätään lisäpalvelun hinta. Hyvinkäällä lisäpalveluna voi halutessaan tuottaa kielirikasteista varhaiskasvatusta. Päiväkoti ja asiakas sopivat mahdollisesta lisäpalvelusta ja sen hinnasta palvelusopimusta tehdessään. Lisäpalvelun on oltava vapaaehtoista eikä se saa syrjiä asiakkaita tai asettaa heitä eriarvoiseen asemaan. 

Palvelusetelijärjestelmässä sopijaosapuolina ovat perhe ja palveluntuottaja, jotka allekirjoittavat keskinäisen palvelusopimuksen. Palveluntuottajan ja huoltajan tekemä palvelusopimus on ehdollinen, kunnes lapsen palvelusetelipäätös on tehty päiväkotiin kunnan toimesta. Palvelusetelipäiväkodit noudattavat samoja lakeja, asetuksia ja määräyksiä kuin kunnan oma varhaiskasvatustoiminta. Kaupunki valvoo palvelusetelipäiväkotien toimintaa.

Opetuslautakunnan päätös 19.9.2023 § 82

Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 105

Päivitetty 27.2.2024