Palveluseteli

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.11.2023 hyväksynyt varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin uudeksi palveluntuotantotavaksi yksityisessä varhaiskasvatuksessa 1.8.2024 alkaen. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja. Palvelusetelimallissa kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä asiakkaalle lapsikohtaisen palvelusetelin lapsen varhaiskasvatusta varten. Lisätietoja huoltajille liittyen palveluseteliin ja sen hakemiseen päivitetään näille sivuille myöhemmin.

Yksityisen palvelusetelipäiväkodin on oltava Hyvinkään kaupungin hyväksymä palveluntuottaja. Lisätietoja palvelusetelituottajaksi hakeutumisesta päivitetään näille sivuille. Hyväksytyt yksityiset palvelusetelipäiväkodit lisätään Hyvinkään kaupungin nettisivuille käyttöönottoprosessin edetessä.

Hyvinkäällä palvelusetelitoiminnan järjestämisen lähtökohtana toimii Varhaiskasvatuksen palvelusetelin pelisääntökirja. Se on Hyvinkään kaupungin toiminta- ja menettelytapaohje varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Pelisääntökirjassa Hyvinkään kaupunki asettaa hyväksymiskriteerit varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle. Lisäksi pelisääntökirja toimii ohjeena palveluseteliä käyttäville asiakkaille ja asiakkuutta suunnitteleville. 

Opetuslautakunnan päätös 19.9.2023 § 82

Kaupunginvaltuuston päätös 13.11.2023 § 105

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin pelisääntökirja

Päivitetty 7.12.2023