Yhteystiedot

 

Ympäristökeskus, Ympäristöpalvelu, PL 86, 05801 HYVINKÄÄ

kirjaamo@hyvinkaa.fi

  

Mika Lavia, ympäristötoimenjohtaja

p. 0400 610 804

 • Ympäristökeskuksen hallinto ja johtaminen
 • Ympäristönsuojelun edistäminen
 • Luonnonsuojeluasiat
 • Ympäristön tilan seuranta, selvitykset ja tutkimukset
 • Maisematyölupa-asiat asemakaava-alueen ulkopuolella

 

Markku Nieminen, kestävän kehityksen projektipäällikkö

p. 040 155 4244

 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Kaupungin ympäristöasioidenhallintatyö
 • Energia- ja ilmastoasiat
 • Hyvinkään ympäristöraportin laadinta
 • Ympäristönsuojeluavustukset ja ympäristöpalkinto

 

Virve Ståhl, maaperä- ja pohjavesiasiantuntija

p. 040 754 6736

 • Maaperä- ja pohjavesiasioiden asiantuntija
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmatyö
 • Maaperä- ja pohjavesitiedon tuottaminen ja ylläpito
 • Maaperän puhdistushankkeiden suunnittelu, hankinta ja valvonta
 • Öljysäiliöiden poikkeusluvat
 • Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen seuranta ja tiedostojen ylläpito

 

Silja Suominen, ympäristövalvontapäällikkö

p. 040 841 1962

 • Lupa- ja valvontaprosessien johtaminen
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu
 • Vesilain mukaiset asiat

  

Emmi Lokka, ympäristötarkastaja

p. 040 827 5923

 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • Ylijäämämaiden hyödyntämisen valvonta
 • Asfaltti-, betoni- ja jakeluasemien yms. rekisteröinti-ilmoitukset
 • Kemikaalivarastojen, elintarviketeollisuuden yms. yleiset ilmoitukset
 • Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiset
 • Vesihuoltoverkostoon liittymisen vapautushakemukset
 • Jätevesipäästöjen valvonta

  

Sini Seppälä, ympäristötarkastaja

p. 040 842 8946

 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • Jätehuoltoyhteistyö ja jätehuoltomääräysten valvonta
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Ilmanlaatua koskevien haittailmoitusten käsittely
 • Meluilmoitukset ja yleisötapahtumien ympäristönsuojelu
 • Meluntorjunta
 • Tilapäisten leirintäalueiden ilmoitukset

 

 

 

 

Päivitetty 18.10.2023