Yhteystiedot

 

Ympäristökeskus, Ympäristöpalvelu, PL 86, 05801 HYVINKÄÄ

kirjaamo@hyvinkaa.fi

  

Mika Lavia, ympäristötoimenjohtaja

p. 0400 610 804

 • Ympäristökeskuksen hallinto ja johtaminen
 • Ympäristönsuojelun edistäminen
 • Luonnonsuojeluasiat
 • Ympäristön tilan seuranta, selvitykset ja tutkimukset
 • Maisematyölupa-asiat asemakaava-alueen ulkopuolella

 

Markku Nieminen, kestävän kehityksen projektipäällikkö

p. 040 155 4244

 • Kestävän kehityksen edistäminen
 • Kaupungin ympäristöasioidenhallintatyö
 • Energia- ja ilmastoasiat
 • Hyvinkään ympäristöraportin laadinta
 • Ekokompassi ympäristöjärjestelmän neuvonta
 • Ympäristönsuojeluavustukset ja ympäristöpalkinto

 

Silja Suominen, ympäristövalvontapäällikkö

p. 040 841 1962

 • Lupa- ja valvontaprosessien johtaminen
 • Ympäristövaikutusten arviointi
 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu
 • Vesilain mukaiset asiat

  

Marjo Alho, ympäristötarkastaja

p. 040 827 5923

 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • Ylijäämämaiden hyödyntämisen valvonta
 • Asfaltti-, betoni- ja jakeluasemien yms. rekisteröinti-ilmoitukset
 • Kemikaalivarastojen, elintarviketeollisuuden yms. yleiset ilmoitukset
 • Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiset, esim. öljysäiliöt
 • Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen seuranta ja tiedostojen ylläpito

  

Heta Narumo, ympäristötarkastaja

p. 040 842 8946

 • Ympäristö- ja maa-aineslupien valmistelu ja valvonta
 • Jätehuoltoyhteistyö ja jätehuoltomääräysten valvonta
 • Maatalouden ympäristönsuojelu
 • Meluntorjunta
 • Ilmanlaatua koskevien haittailmoitusten käsittely

 

Maiju Koho, terveystarkastaja

p. 040 0192 170

 • Meluilmoitukset ja yleisötapahtumien ympäristönsuojelu
 • Tilapäisten leirintäalueiden ilmoitukset
 • Vesihuoltoverkostoon liittymisen vapautushakemukset
 • Jätevesipäästöjen valvonta

 

 

 

Päivitetty 10.5.2021