Viheralueohjelma 2021-2030

Viheralueohjelma on kymmenen vuoden kokonaissuunnitelma siitä, miten kaupungin yleisiä viheralueita, mm. puistoja ja liikenneviheralueita, tullaan kehittämään ja ylläpitämään suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kautta. Viheralueohjelma on pitkän aikajänteen toimintalinjaus, joka toimii päätöksenteon perustana, helpottaen lyhyen aikavälin suunnittelua ja tavoitteiden oikeaa kohdentamista.

Hyvinkään kaupungille on tehty vuosille 2011-2020 viheralueohjelma. Edellisen ohjelmakauden päättyessä tulee kaupungin päivittää ohjelma vuosille 2021-2030.

Päivitystyö on aloitettu loppusyksystä 2019 työryhmän kokoon kutsumisella. 

Keskeinen osa viheralueohjelman laatimista on asukasyhteistyö. Kaupunkilaisten viheralueita koskevien mielipiteiden, toiveiden ja muutosehdotusten kartoittaminen on tärkeä osa viheralueohjelmaa.

Keräämme tälle sivustolle viheralueohjelman päivitystyötä koskevaa materiaalia vuoden 2020 aikana.

Kukkiva puu

Viheralueohjelman laatiminen

Viheralueohjelman laatii laajapohjainen työryhmä. Työryhmään kuuluu virkamiehiä kaupungin eri yksiköistä ja toimialoilta. Työryhmässä on edustettuna viheralueiden suunnittelu, viheralueiden kunnossapito, kunnallistekniikan suunnittelu, liikennesuunnittelu, ympäristötoimi, kaavoitus, liikuntatoimi, kulttuuritoimi ja tilapalvelu.

Asukasyhteistyö

Keskeinen osa viheralueohjelman laatimista on asukasyhteistyö. Asukasyhteistyö eri sidosryhmien ja muiden tahojen kanssa, sekä kuntalaisten mielipiteiden, toiveiden ja ehdotusten kartoittamiseksi toteutettava viheraluekysely antavat kuntalaisille ja sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa viheralueohjelman toteutukseen. Ohjelman päivittämistä käydään läpi myös syyskauden 2020 kaava-illoissa. Ensimmäinen asukasyhteistyön vaihe oli huhtikuussa 2020 toteutettu viheraluekysely. Kyselyn vastauksia analysoidaan kevään ja kesän aikana ja tuloksia esitellään syksyllä 2020.

Edellinen viheralueohjelma

Edelliseen Viheralueohjelmaan 2011-2020 voi käydä tutustumassa tästä linkistä.

Päivitetty 14.5.2021