Svenska skolan i Hyvinge

Svenska skolan i Hyvinge är en regional närskola (1-6) för svenskspråkiga elever. Elevupptagningsområdet omfattar förutom Hyvinge även Riihimäki och Loppi. Eleverna kommer från svenskspråkiga, tvåspråkiga och finskspråkiga familjer. Eleverna behöver kunna svenska vid skolstarten.

Skolan har ett nära samarbete med Folkhälsans daghem i Hyvinge. Folkhälsans daghem i Hyvinge erbjuder språkbad för finskspråkiga barn. Efter språkbadet fortsätter skolstigen till svenska förskolan och Svenska skolan i Hyvinge.

Skolans mål är att ge eleverna starka språkliga färdigheter så att de kan fortsätta sin skolgång i ett svenskt högstadium.

Elevantagning

Till årskurs 1 antas elever på basis av en lämplighetstest. Lämplighetstesten mäter elevens språkliga kunskaper och färdigheter samt ordförråd.

Kriterier:

  1. Hyvingebor som kommer från Hyvinge stads svensk - språkiga förskola eller har svenska som modersmål
  2. Utsocknes elever som kommer från Hyvinge stads svenskspråkiga förskola eller har svenska som modersmål
  3. Övriga sökande från Hyvinge
  4. Övriga sökande

  

Mer information om skolan

  

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu

Hyvinkään ruotsinkielinen koulu on suomenruotsalainen koulu (1-6), joka kasvattaa oppilaansa löytämään suomenruotsalaisen tai kaksikielisen identiteettinsä. Oppilaat tulevat kaksikielisistä, ruotsinkielisistä tai suomenkielisistä kodeista. Opetuskielenä koulussa on ruotsi. Koulussa pyritään korostamaan suomenruotsalaisia perinteitä ja kulttuuria.

Oppilasottoalueemme kattaa Hyvinkään sekä Riihimäen ja Lopen. Koulu tekee myös läheistä yhteistyötä Hyvinkään ruotsinkielisen päiväkodin kanssa.

Koulun tavoitteena on antaa oppilailleen hyvän ruotsin kielitaidon lisäksi valmiudet jatko-opintoihin ruotsinkieliseen yläkouluun.

Oppilaaksiottaminen

Valittaessa oppilaita 1. luokalle tehdään kaikille hakijoille kielitesti. Testi valitaan niin, että se mittaa oppilaan kielellistä valmiutta, ruotsinkielistä sanavarastoa ja kielitaitoa.

Kriteerit:

  1. Hyvinkääläiset hakijat Hyvinkään ruotsinkielisestä esikoulusta tai joiden äidinkieli on ruotsi
  2. Vieraskuntalaiset hakijat Hyvinkään ruotsinkielisestä esikoulusta tai joiden äidinkieli on ruotsi
  3. Muut hyvinkääläiset hakijat
  4. Muut hakijat

  

Lisätietoja koulusta

Päivitetty 30.12.2019