Vertaistuki

Päivitämme sivun tietoja mahdollisuuksien mukaan. Kaupunki ei vastaa muiden kuin kaupungin omien palveluiden sisällöstä tai mahdollisista muutoksista niissä.


 • Aivovammayhdistys ry, Hyvinkään Aivoitus-kerho - Hyvinkään toimintaryhmässä aivovammautunut tai omainen saa paitsi vertaistukea, voi osallistua mitä moninaisimpiin yhdessä järjestettyihin tapahtumiin. Yhteiset tilaisuudet voivat olla vaikkapa liikuntailtapäivä, luontoretki tai trubaduurin esityksen kuunteleminen – tai mitä vain yhdessä keksitäänkin! Tapahtumat aina kuun ensimmäinen tiistai.
 • Etsi vertaistukea -hakukone - Vertaistalo kokoaa vertaistukea tarjoavia yhdistyksiä erikoissairaanhoidon potilaille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin ja mahdollisuus vertaistuen välitykseen.
 • Hyvinkään Invalidit ry - Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää fyysisesti toimintarajoitteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa, sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.
 • Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry - Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n tarkoituksena on edistää toimialueellaan kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua.
 • Hyvinkään Näkövammaiset ry - Helsingin- ja Uudenmaan Näkövammaiset ry järjestää paikallisyhdistyksien kuukausikerhoja, iltapäivätoimintaa ja ICT-tukitoimintaa Hyvinkäällä.
 • Hyvinkään Reumayhdistys ry - Toiminnallamme pyrimme kehittämään ja edistämään reumasairauksien hoitoa, kuntoutusta, sosiaaliturvaa ja muita palveluja. Jäsenistön kuntoutus-, valistus-, virkistys-, vertaistuki- ja liikuntamahdollisuuksien järjestäminen, tiedonjako sekä elinolojen parantaminen ovat tärkeimpiä toimintamuotoja.
 • Hyvinkään Seudun Diabetesyhdistys ry - Olemme Suomen Diabetesliiton jäsenyhdistys. Diabetesliitto jäsenyhdistyksineen on diabetesyhteisö, joka tarjoaa tietoa, tukea ja turvaa kaikille diabeetikoille iästä ja diabetestyypistä riippumatta. Yhdistyksissä ja sitä kautta Diabetesliitossa on noin 55 000 jäsentä – yhteisöömme kuuluu myös diabeetikoiden läheisiä ja diabeteksen hoidon sekä tutkimuksen ammattilaisia.
 • Hyvinkään Seudun Kilpirauhasyhdistys ry - Yhdistys järjestää asiantuntijaluentoja jäsenilleen tärkeistä aiheista. Luento voi olla lääkäri- tai muu asiantuntijaluento. Pienimuotoisia luentoja järjestetään myös keskusteluryhmien yhteydessä. Ne kokoontuvat Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Keravalla ja Mäntsälässä. 
 • Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys ry - Hyvinkään Seudun Muistiyhdistys on tarkoitettu muistisairautta sairastaville henkilöille, heidän läheisilleen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä kaikille muistisairauksista ja niiden hoidosta kiinnostuneille.
 • Hyvinkään Seudun Psoriasisyhdistys ry - Yhdistyksemme edistää psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista. Tavoitteemme on lisätä psoriasiksen tunnettuutta, edistää psoriin sairastuneiden tasa-arvoa yhteiskunnassa. Edistää psoriasista sairastavien aktiivista kansalaisuutta.
 • Hyvinkään Sydänyhdistys ry - Neuvonta- ja tukiasema avoinna kaikille sydänterveydestä kiinnostuneille, kuntouttava sydänkerho, joka avoinna kaikille jäsenille, yleisöluennot Laureassa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa, sydänterveyden tunnetuksi tekeminen mm. tiedotus, sairaalan Sopen valoviikot, ulkoilupäivät/retket ja matkat.
 • ILCO Uusimaa ry / Hyvinkään piiri - Ilco Uusimaa ry on paksusuoli-, ohutsuoli- sekä virtsatieavanneleikattujen järjestö Uudellamaalla. Yhdistys kokoaa yhteen avanneleikattuja ja toimii heidän etujärjestönään. Yhdistys mm. seuraa hoitovälineiden ja -tarpeiden kehitystä ja toimittaa tätä koskevaa tietoa jäsenilleen. Yhdistyksen sihteeri välittää tukihenkilöitä, neuvoo yhdistysasioissa ja tarvittaessa erilaisten sosiaalipalvelujen hakemisessa.
 • Keski-Uudenmaan vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan tuki Werkko ry on Keski-Uudellamaalla toimiva yhdistys, jonka toiminta perustuu päihteettömyyteen, vertaistukeen ja yhteisöllisyyteen. Tarkoituksena on toimia kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminnan edistäjänä Keusoten alueella sekä tukea näissä tehtävissä toimivia tai niistä kiinnostuneita. Werkko ry järjestää Hyvinkään Välenojan nuorisotalolla (Hanneksenkatu 5, 05880 Hyvinkää) päihteetöntä Olohuone-toimintaa sunnuntaisin klo 12-16. Olkkari on turvallinen ja helposti lähestyttävä paikka kaikille alueen ihmisille. Osallistujat ovat tervetulleita myös Werkko ry:n virkistystapahtumiin sekä yhdistyksen jäseniksi.
 • Korento ry, Hyvinkään vertaistukiryhmä - Vertaistukiryhmissä kävijät pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan elämästä sairauden tai oireyhtymän kanssa muiden vastaavassa tilanteessa elävien kanssa. Ryhmiin osallistuvat ovat keskenään tasavertaisia ja toimivat sekä tukijoina että tuettavina.
 • Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry - Yhdistyksen tavoitteena on edistää kuntalaisten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa, ennaltaehkäistä sairastumista, edistää psyykkistä- ja fyysistä terveyttä sekä sosiaalista ja toiminnallista kuntoutumista.
 • Mieli Maasta ry - Tervetuloa mukaan juttelemaan monenlaisista aiheista ja elämästä yhdessä muiden kanssa.
 • Suomen Nivelyhdistys ry, Hyvinkään nivelpiiri - Vertaistukiryhmät eli nivelpiirit kokoontuvat yleensä kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Voit osallistua nivelpiirien kokoontumisiin, vaikka et olisikaan yhdistyksemme jäsen. Maksuttomat kokoontumiset toteutuvat mm. vapaamuotoisina tapaamisina, nivelterveyttä eri näkökulmista lähestyvinä luentoina ja tietoiskuina sekä liikuntapiireinä. 
 • Suomen nuoret lesket ry - Oletko työikäinen ja menettänyt puolisosi tai elämänkumppanisi? Lämpimästi tervetuloa vertaistukiryhmään, joka on avoin kaikille työikäisille leskille parisuhteen muodosta, perhetilanteesta ja puolison kuolintavasta riippumatta.
 • Uudenmaan Epilepsiayhdistys ry, Hyvinkään Epilepsiakerho - Epilepsiayhdistyksemme on epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä tukiyhdistys. Tavoitteemme on tukea epilepsiaa sairastavia ihmisiä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa. Järjestämme tapahtumia, virkistystoimintaa ja vertaistapaamisia. Välitämme ajanmukaista tietoa epilepsiasta ja korostamme epilepsian hyvän hoidon, arjessa pärjäämisen sekä työllistymisen merkitystä. Toimintamme perustuu vapaaehtoisten panokseen.
 • OmaisOiva-toiminta - OmaisOiva-toiminta on Omaishoitajaliitto ry:n ja paikallisyhdistysten yhteinen toimintamuoto jonka avulla tuetaan omaishoitajien jaksamista tarjoamalla tietoa, ohjausta ja vertaistukea mahdollisimman lähellä kotia.
 • Etsi vertaistukea -hakukone - Vertaistalo kokoaa vertaistukea tarjoavia yhdistyksiä erikoissairaanhoidon potilaille ja heidän läheisilleen. Tavoitteena on mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin ja mahdollisuus vertaistuen välitykseen.

Puuttuuko jotakin? Lähetä korjausehdotus sivulinkin kera osoitteeseen taivi.toikka@hyvinkaa.fi.

Päivitetty 28.9.2022