Paranrolanpuisto_veistos_pieni.jpg

Hyvinkää - puistojen kaupunki

Hyvinkään puistokulttuurilla on pitkät perinteet. Vanhimmat puistot, kuten Asemanpuisto ja Helene Schjerfbeck-puistikko ovat peräisin 1870-luvulta. Yksi uusimmista puistokokonaisuutta puolestaan on vuoden 2013 Asuntomessualueen japanilaistyylinen Lounatuulenpuisto, joka palkittiin Vuoden 2014 Ympäristörakenteena. 

Hyvinkäällä on laaja kirjo erilaisia puistoja, jotka on jaettu tyyppinsä ja käyttötarkoituksensa mukaan keskus-, kaupunki-, asuinalue- ja lähipuistoihin.

Keskuspuistot ovat laajoja, ulkoiluun ja harrastustoimintaan soveltuvia puistoalueita. Keskuspuistot ovat tavallisesti metsiä, mutta ne voivat olla myös avoimia maisematiloja, kuten peltoja tai niittyjä. Keskuspuistot pyritään liittämään toisiinsa viherväylillä. Keskuspuistoihin kuuluvat mm. Sveitsinpuisto, Sonninmäki ja Tehtaansuo. Kaupunkipuistot sijaitsevat useimmiten keskustassa, ja niissä voidaan järjestää erilaisia tapahtumia. Kaupunkipuistot ovat pääasiassa katselua varten mutta niihin voi kuulua myös toiminnallisia osia. Kaupunkipuistoja ovat mm. Rautatiemuseopuisto, Kankurinpuisto ja Lounatuulenpuisto. Asuinaluepuistoihin liittyy useimmiten toiminnallisia osia kuten leikkipaikka tai pelikenttä. Asuinaluepuistot ovat pääasiassa rakennettuja mutta niissä voi olla myös luonnonvaraisempia niitty- tai metsäalueita. Lähipuistot ovat pienialaisia joko rakennettuja tai luonnonvaraisia puistoalueita, joissa usein on erilaisia toimintoja, kuten korttelileikkipaikka tai oleskelualue.

Voit tarkemmin tutustua Hyvinkään puistoihin sivun oikeassa laidassa olevien esitteiden kautta!

 

Päivitetty 9.1.2020