Maksut

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta laskutetaan jokaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu toimintaan. Elokuulta laskutetaan koko kuukausimaksu, mutta kesäkuuta ei laskuteta. Lasku lähetetään huoltajalle, jonka tiedot on kirjattu ilmoittautumislomakkeeseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut (2022-2023)

Aamupäivätoiminta

  • klo 7-10, Aseman, Hakalantalon, Hämeenkadun, Kytäjän ja Martin koulut, kuukausimaksu 70 euroa

Iltapäivätoiminta

  • klo 12-16, kaikki iltapäivätoiminnan paikat, kuukausimaksu 105 euroa
  • klo 12-17, Aseman, Hämeenkadun, Kytäjän ja Puolimatkan koulut sekä Svenska skolan, kuukausimaksu 130 euroa     

Tulojen perusteella haettava maksun alentaminen

Kuukausimaksuihin voi hakea maksun alentamista tai maksuvapautusta, jolloin maksua ei tule ollenkaan. 

  • Maksun alentamista tai maksuvapautusta tulee hakea vuosittain.
  • Maksun alentamista tai maksuvapautusta ei myönnetä takautuvasti.

Maksuvapautuksen tulorajat lukuvuodelle 2023-2024
Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta on päättänyt 31.1.2023, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja määriteltäessä huoltajan hakemuksesta maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa perheen taloudellisen tilanteen perusteella.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on maksutonta perheille, joiden bruttotulot alittavat tulorajat. Perheiden tulee hakea maksuvapautusta maksuttomuutta varten.      

Maksuvapautuksen  perusteena ovat tulorajat.

Perheen koko / henkilö Maksuvapautus / tuloraja
2 3 874
3 4 998
4 5 675
5 6 353
6 7 028


Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Lomake maksun alentamisen tai maksuvapautuksen hakuun

Yhteystiedot

sähköposti perusopetus@hyvinkaa.fi
puhelinnumero 040 661 3658

Päivitetty 13.7.2023