Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

   

Alla tarkempia tietoja koulukuljetuksesta

Koulukuljetusopas
suomeksi 
på svenska
in english

Koulukuljetusesite
suomeksi
på svenska
in english

   

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat
kuljetussuunnittelija Annika Jänkälä p 040 155 6420
tai  koulukuljetukset@hyvinkaa.fi

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus 2022-2023 (sähköinen)
Koulukuljetushakemuslomake (pdf)

Hyvinkään Liikenteen aikataulusivut

Joukkoliikenne Hyvinkäällä

   

Koulukuljetushakemukset lukuvuodelle 2023-2024
Koulukuljetushakemus

Päivitetty 10.1.2023