Koulukuljetukset

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos matka ensijaiseen koulupaikkaan (lähikoulu) on

  • 1.-3. luokan oppilaalla yli 3 kilometriä
  • 4.-9. luokan oppilaalla yli 5 kilometriä.

Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Koululaismatkaetu

Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Koulumatkaetuun oikeutettu oppilas, joka käyttää julkista joukkoliikennettä, saa käyttöönsä maksuttoman koululaismatkakortin. Koululaismatkakortille on ladattu meno- ja paluumatka jokaiselle koulupäivälle.

Taksikuljetus myönnetään vain poikkeustilanteissa, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä.

Huoltajat lataavat puhelimeensa MunApp-sovelluksen, jonka kautta voi tarkastella oppilaan kuljetusaikatauluja.
MunApp-sovelluksen ohje

Kuljetusetuuden hakeminen

Koulukuljetusta haetaan verkossa julkaistulla webropol-lomakkeella. Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan matkat eivät kuulu koulukuljetusten piiriin.
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus 2023-2024
Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus 2024-2025

Maksullinen koululaiskortti 

Huoltajilla on mahdollisuus ostaa hyvinkääläisille koululaisille räätälöity matkakortti. Koululaiskortin hinta on 70 euroa / lukukausi. 
Lisätietoja koululaiskortista

Hyvinkään kaupungin koulukuljetusopas

Hyvinkään kaupungin koulukuljetusopas sisältää periaatteet, joiden mukaan esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaalle myönnetään kaupungin kustantama koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita kuljetuksen hakuun, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle. Hyvinkään kaupungin opetuslautakunta on hyväksynyt kuljetusoppaan 25.4.2023.

Koulukuljetusopas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi:
Hyvinkään kaupunki: Kuljetusopas 2023
Hyvinge stad: Skolskjutsguide 2023
City of Hyvinkää: School transport guide 2023

Koulukuljetusten reitit Hyvinkäällä

Ventoniemi: Aamupäivän reitti
Ventoniemi: Iltapäivän reitti
Hyvinkään Liikenne: Reitit ja aikataulut

Yhteystiedot

sähköposti koulukuljetukset@hyvinkaa.fi
puhelinnumero 040 155 6420

Päivitetty 12.1.2024