Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta 

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat
kuljetussuunnittelija Annika Jänkälä p. 040 155 6420
kuljetussuunnittelija Arja Hietanen, p. 040 704 0811
tai  koulukuljetukset@hyvinkaa.fi

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus (sähköinen)
Koulukuljetushakemuslomake (pdf)

Hyvinkään Liikenteen aikataulusivut

Joukkoliikenne Hyvinkäällä

Päivitetty 12.6.2020 Tulosta