Koulukuljetukset

Jos 1. - 3. luokan oppilaan koulumatka ensisijaisesti osoitettuun kouluun on yli 3 km, 4. - 9. luokan oppilaan yli 5 km, hänellä on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Tarkemmat periaatteet koulukuljetuksista ilmenevät koulukuljetusoppaasta 

Kuljetusoikeutta koskeviin kysymyksiin vastaavat
kuljetussuunnittelija Annika Jänkälä p. 040 155 6420
tai  koulukuljetukset@hyvinkaa.fi

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus (sähköinen)
Koulukuljetushakemuslomake (pdf)

Hyvinkään Liikenteen aikataulusivut

Joukkoliikenne Hyvinkäällä

Koulukuljetushakemukset lukuvuodelle 2021-2022
Hakuaika 1.3.-31.5.2021

Lomake päivitetään myöhemmin

Koulukuljetushakemukset lukuvuodelle 2020-2021

Koulukuljetushakemus 

Päivitetty 19.1.2021