Koulukuljetukset

Perusopetuksen oppilas voi saada maksuttoman koulukuljetuksen, joka pääsääntöisesti järjestetään julkisella joukkoliikenteellä. Koulukuljetus on maksuton, jos koulumatka lähikouluun on 1. - 3. luokan oppilaalla yli 3 kilometriä ja 4. - 9. luokan oppilaalla yli 5 kilometriä. Erityistapauksissa koulukuljetuksen tarve harkitaan yksilöllisesti. 

Koulumatkaedun voi saada ainoastaan kunnan osoittamaan lähikouluun. Koulumatkaetuun oikeutettu oppilas, joka käyttää julkista joukkoliikennettä, saa käyttöönsä maksuttoman koululaismatkakortin. Koululaismatkakortille on ladattu meno- ja paluumatka jokaiselle koulupäivälle.

Taksikuljetus myönnetään vain poikkeustilanteissa, jos oppilas ei pysty kulkemaan koulumatkaa kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä.
  

Kuljetusetuuden hakuajat lukuvuodelle 2023-2024

Lukuvuoden 2023-2024 hakuaika on päättynyt. Kuljetusetuutta voi kuitenkin edelleen hakea, jos tarve ilmenee vasta lukuvuoden aikana. 

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus 2023-2024

Koulu- ja esiopetuskuljetushakemus 2022-2023 
  

Hyvinkään kaupungin koulukuljetusopas

Koulukuljetusopas sisältää periaatteet, joiden mukaan oppilaalle myönnetään kaupungin kustantama koulukuljetus, kerrotaan kuljetusten järjestämisestä eri kulkumuodoittain sekä annetaan ohjeita kuljetuksen hakuun, kuljetusten aikaiseen käyttäytymiseen ja poikkeavien tilanteiden varalle. Opas on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

suomeksi 
på svenska
in english

Maksullinen koululaiskortti 

Huoltajilla on mahdollisuus ostaa hyvinkääläisille koululaisille räätälöity matkakortti. Lisätietoja koululaiskortista.

Yhteystiedot

sähköposti koulukuljetukset@hyvinkaa.fi
puhelinnumero 040 155 6420

   

Päivitetty 26.5.2023