24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä

Kuvassa 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä logo samalla tekstillä. Kuvassa myös kello.

 

Hyvinkäällä arjen turvallisuustyötä tekevät kaupungin toimialat sekä moniammatilliset työryhmät. Toimijoiden varsinaisen työn yhteyteen on sisällytetty turvallisuusnäkökohdat.

Turvallisuussuunnittelun yhteistyöryhmässä muodostetaan ymmärrys tarvittavista turvallisuustyön linjauksista Hyvinkään kaupungin toimintaympäristöön perustuen. Työryhmä päivittää Hyvinkään kaupunkia koskevat turvallisuustiedot lähtökohtaisesti kerran vuodessa. Ryhmä koostuu Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen edustajista.

24 TTH toiminnan ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman vuosittaista ylläpitämistä ja päivittämistä. Ohjausryhmä seuraa asetettujen vuosittaisten turvallisuustavoitteiden etenemistä turvallisuussuunnitelmassa esitettyjen seurantajaksojen mukaisesti. Ohjausryhmän edustaja tulevat Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen organisaatioista. Tarvittaessa ohjausryhmään kutsutaan myös muiden organisaatioiden edustajia (mm. Hyvinkään seurakunta).

 

 

 

 

Päivitetty 17.11.2023