Maahanmuuttajaopetus

Lisätietoja:

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori / suomi toisena kielenä-opettaja
Kirsi-Marja Puhakka, Puolimatkan koulu, p. 040 155 6361

  

Hyvinkään maahanmuuttajataustaisen oppijan koulupolku

 

Päivitetty 5.8.2020