Maahanmuuttajaopetus

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetus

  1. Valmistava opetus
  2. Siirtyminen perusopetukseen
  3. STK-opetus (suomi toisena kielenä ja kirjallisuus)
  4. Oman äidinkielen opetus

Valmistava opetus

Kun peruskouluikäinen maahanmuuttajaoppilas muuttaa Suomeen, aloittaa hän koulupolkunsa valmistavan opetuksen ryhmässä. Hyvinkäällä on tällä hetkellä valmistavaa opetusta Aseman, Paavolan ja Puolimatkan kouluissa.

Valmistavaan opetukseen siirtyvät myös ne esikoulusta tulevat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä yleisopetuksen seuraamiseen. Kielitaito kartoitetaan esikoulussa erityisen S2-kielenkartoitusmateriaalin avulla.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on, että oppilaan suomen kielen taito kehittyisi sellaiselle taitotasolle, että hän voi siirtyä opiskelemaan perusopetuksen luokkaan. Tavoitteena on myös totuttaa oppilas suomalaiseen kouluun ja sen työskentelytapoihin. Opetus suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle, ja hän etenee oman oppimissuunnitelmansa mukaan. Mahdollisuuksien mukaan oppilasta integroidaan myös yleisopetuksen oppitunneille. Valmistava opetus kestää yleensä yhden lukuvuoden, mutta sitä voidaan tarvittaessa jatkaa.

Siirtyminen perusopetukseen

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi. Usein hänet pistetään ikätasoaan vuotta alemmalle luokka-asteelle, jotta hän saa lisäaikaa suomen kielen oppimiseen. Tällä tavoin tuetaan myös muiden oppiaineiden opiskelua.

STK-opetus

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus on suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen yksi oppimäärä. Tämä oppimäärä on tarkoitettu niille oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Suomen kielen ja kirjallisuuden ohella oppilas tutustuu myös suomalaiseen kulttuuriin.

Hyvinkäällä STK-opetus toteutetaan joissakin kouluissa erillisissä ryhmissä. Mikäli STK-oppilaita on vain vähän, opetus toteutetaan eriytettynä suomen kieli ja kirjallisuus -oppitunneilla. Alakoulussa STK-oppilaat ovat yleensä osan tunneista omassa ryhmässään ja osan muun luokan kanssa suomen kieli ja kirjallisuus -oppitunneilla. Opetuksessa noudatetaan STK-opetussuunnitelmaa ja sen mukaista arviointia.

Oman äidinkielen opetus

Perusopetukseen siirtyneellä maahanmuuttajataustaisella oppilaalla on mahdollisuus saada oman äidinkielensä tai muun kotona puhutun kielen opetusta, mikäli hänen oma äidinkielensä on virallisesti (väestörekisteriin merkittynä) jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Ryhmä voidaan perustaa, jos halukkaita kielen opiskelijoita on vähintään kuusi ja ryhmälle saadaan sopiva opettaja. Opetukseen liittyy myös oman kulttuurin opetusta. Yleensä omaa äidinkieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa, ja tunnit ovat varsinaisen koulupäivän ulkopuolella.

Tällä hetkellä Hyvinkäällä opetetaan albaniaa, daria, kiinaa, thaita, ukrainaa, venäjää, vietnamia ja viroa.

Hyvinkään maahanmuuttajataustaisen oppijan koulupolku (päivitetty 8.11.2023)

Lisätietoja

Maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori
Kirsi-Marja Puhakka
puh. 040 155 63 61
sähköposti: kirsi-marja.puhakka@hyvinkaa.fi

Päivitetty 29.5.2024