Hallinto

Hallinnon palvelualue vastaa kaupungin päätöksentekoon liittyvistä tehtävistä, asianhallinnasta ja arkistoinnista, oikeudellisista palveluista, tietohallinnosta, riskienhallinnasta sekä yleisistä kaupungin hallintoon liittyvistä tehtävistä.

Palvelualueeseen kuuluvat kaupunginkanslia, tietohallinto sekä viestintäyksikkö. 

Päivitetty 20.2.2024