Katujen kunnossapito

Hyvinkäällä tie- ja katuverkko muodostuu kaduista, yleisistä teistä sekä yksityisteistä. Kaupungin ylläpitämiä katuja on lähes 250 km ja kevyenliikenteen väylien yhteispituus on noin 200 km. Ylläpidettävä liikennöimisala on kokonaisuudessaan n. 278 ha.

Liikenneväylän ylläpitäjä vastaa siitä, että väylä on liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Sähköiseen palautejärjestelmään voi antaa palautetta katuverkon vaurioista, hoito- ja kunnossapitopalveluista tai liikennöimisalueiden kehittämisideoita.

Talvikunnossapito

Hyvinkään kaupungin hallitseman katuverkon talvikunnossapidosta vastaa oman tuotannon ohella yksityiset urakoitsijat. Talvikunnossapito sisältää aurauksen, polanteen poiston, lumen poiskuljetuksen, hiekoituksen sekä hiekoitushiekan poiston. Talvikunnossapidossa noudatetaan ennalta määriteltyä kiireellisyysluokitusta, joka perustuu mm. joukkoliikenteen reitteihin ja katujen liikennöintimääriin.

Esteitä ajoradalla

Kunnossapidosta huolimatta kadulle voi joutua sinne kuulumattomia esineitä, esim. oksia, jääkimpaleita tai romua. Hyvinkään kaupunki ei vastaa ilkivallasta, ajoneuvon kuljettajan virheistä tai luonnonilmiöiden aiheuttamista poikkeuksellisista tilanteista, kuten esim. äkillisestä tulvatilanteesta katualueella. Ajoneuvoa tulee kuljettaa siten, että ajoneuvon voi pysäyttää näkemäalueella.

Tienkäyttäjän on viipymättä ilmoitettava kunnalle, poliisille tai hälytyskeskukseen havaitsemistaan liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista katualueella sekä ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt

Kadun kunnossapito on pääosin kaupungin vastuulla, mutta liikennealueen hoidosta vastaa osittain myös kiinteistö.

Tontinomistajan tehtävät:

Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.

  • Huolehtia liukkauden torjumisesta ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä
  • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit
  • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä
  • Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja aurausvallin poistamisesta

Korvausten hakeminen

Katujen kunnossapitolain mukaisesti väylän ylläpitäjä on vastuussa kunnossapidon laiminlyönnin aiheuttamista vahingoista. Korvauksesta päätettäessä otetaan huomioon vallinneet olosuhteet ja kärsijän mahdollisuudet välttää vahinko.

 

 

Päivitetty 4.2.2015 Tulosta

   
    Linkki kaupungin etusivulle

 

 

 In English 

  

Lähetä e-kortti

 

Työntekijöille: 
webmail
Opettajat:
- outlook.com/edu.hyvinkaa.fi 

OTA YHTEYTTÄ

PL 86 / Kankurinkatu 4-6
05801 Hyvinkää
p. 019 459 11*

f.  019 459 4612
kirjaamo@hyvinkaa.fi

tekniikka@hyvinkaa.fi
ymparisto@hyvinkaa.fi
    
Kartta Villatehtaan alueesta 

Kaupungin sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

Kaupungin sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@hyvinkaa.fi

 

PALAUTE

Lähetä palautetta

Puhelinvaihde 019 459 11*

VERKKOLASKUT & OSOITE

Verkkolaskutunnus  ja osoite:

verkkolaskuosoite OVT003701258660

operaattori CGI 003703575029

Kaupungin Y-tunnus: 0125866-0

 

PAPERILASKUJEN TOIMITUKSET:
  

Hyvinkään kaupunki
Ostolaskujen käsittely
PL 1
05801 HYVINKÄÄ