Kotiäänestys

Vaalien logo

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös samassa taloudessa asuva omaishoitaja, jos Hyvinkää on myös hänen kotikuntansa. Omaishoitajan henkilö- ja yhteystiedot sekä omaishoitosopimuksen voimassaoloaika tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos äänioikeutettu haluaa äänestää ennakolta kotonaan, hänen tai hänen edustajansa tulee ilmoittaa siitä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5. klo 16.00 mennessä.

Puhelimitse voi ilmoittautua numeroon 040 758 5587
Kirjallisen ilmoituksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai lomakkeella, joka on saatavilla Hyvinkään kaupungintalon neuvonnasta, Kankurinkatu 4-6 (1. krs) tai tulostettavissa oikeusministeriön vaalisivuilta (https://www.vaalit.fi/). Kirjallinen, allekirjoitettu ilmoitus tulee toimittaa osoitteeseen: Hyvinkään kaupunki / Keskusvaalilautakunta, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää.

Myös kirjallisen ilmoituksen tulee olla perillä määräajan päättymiseen mennessä.

Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan äänestäjälle ilmoittautumisajan päätyttyä.

Päivitetty 18.7.2019 Tulosta