Roskakuva1.JPG

Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöön vaikuttaville toiminnoille luvan tai tekemään niistä ilmoituksen viranomaiselle. Luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa ovat mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta, maa-ainesten ottaminen sekä melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.

Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt ympäristönsuojelun lupahakemusten- ja ilmoitusten käsittelyssä sekä neuvonnassa sähköiseen järjestelmään 1.9.2018 alkaen.

Ympäristönsuojeluviranomaisen neuvonta ja lupakäsittely hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta, sen osiossa ”ympäristöön vaikuttava toiminta”. Neuvontapyynnön kautta voit kysyä ennakkoneuvoja lupa-asiaan liittyen ennen hakemuksen jättöä. Neuvontapyynnöstä on helppo jatkaa hakemukseen, jos tarve vaatii.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäistä kertaa omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröinti on maksuton. Lupien- ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu. Luvanhakijaorganisaatiot voivat rekisteröidä käyttöönsä maksullisen Yritystilin sisäistä hankehallintaa varten.

 

  

Kuvassa Lupapisteen logo ja teksti

Päivitetty 6.2.2020