Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet

Lupamenettely

Toiminnanharjoittaja on velvollinen hakemaan ympäristölainsäädännössä määritellyille ympäristöön vaikuttaville toiminnoille luvan tai tekemään niistä ilmoituksen viranomaiselle. Luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa ovat mm. ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta, maa-ainesten ottaminen sekä melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.

Ympäristö- ja maa-ainesluvan käsittelyn tavoiteaika on 4 kk sen jälkeen, kun hakemus on riittävä ja se on laitettu nähtäville. Rekisteröinti-ilmoituksen ja muiden ilmoitusten käsittelyaika on lyhyempi. Lupien ja ilmoitusten käsittelystä ja niiden valvonnasta peritään taksan mukainen maksu.

Lupahakemuksen käsittelyprosessi:

  1. Ennakkoneuvottelu riittävistä selvityksistä yms.
  2. Hakemuksen täydentäminen
  3. Hakemus vireille
  4. Kuulutus, hakemus nähtävillä 30 pv
  5. Lausunnot, asianosaisten kuuleminen
  6. Hakijan vastine n. 14 vrk
  7. Muistutusten, mielipiteiden, lausuntojen ja hakijan vastineen käsittely
  8. Päätösesitys esityslistalle 7 vrk ennen lautakunnan kokousta
  9.  Ympäristölautakunnan päätös ja pöytäkirjan tarkastus n. 7 vrk
  10. Kuulutus, tiedottaminen asianosaisille, valitusaika 7+30 pv

Lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Luvanhakija voi halutessaan laittaa sähköisesti vireille yhtäaikaisesti useamman luvan käsittelyn ns. yhden luukun periaatteella. Jos haet ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupamenettelyjen yhteensovittamista. Lupahakemusten erilliskäsittely on edelleen myös mahdollista. Tietoa lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilla:

Hakemuksen toimittaminen

Ympäristönsuojeluviranomaisen neuvonta ja lupakäsittely hoidetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta, sen osiossa ”ympäristöön vaikuttava toiminta”. Neuvontapyynnön kautta voi kysyä neuvoja ennen hakemuksen jättämistä. Neuvontapyynnön jälkeen voi helposti jatkaa hakemuksen laatimiseen.

Palveluun rekisteröidytään ensimmäistä kertaa omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Rekisteröinti on maksuton. On myös mahdollista rekisteröidä maksullinen ns. yritystili sisäistä hankehallintaa varten. 

Asiapapereita voi toimittaa Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle myös kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo@hyvinkaa.fi tai osoitteella PL 86 / Kankurinkatu 4-6 05801 Hyvinkää.

Lupien- ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksu taksan mukaisesti.

Päivitetty 14.5.2021