Hyvinvointipalveluiden avustukset

Hyvinkään sivistystoimi ilmoittaa hyvinkään alueella toimivien yhdistysten, yhteisöjen, seurojen sekä muiden, hyvinkääläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden haettavaksi hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustukset.

Hakuaika päättyy perjantaina 31.3.2023 klo 15.00.


HAKIJAT 

Avustuksia voidaan myöntää määräaikaan mennessä toimitetun hakemuksen perusteella vain yleishyödyllisille, voittoa tavoittelemattomille hyvinkääläisille yhdistyksille ja yhteisöille sekä toispaikkakuntalaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille, mikäli avustettava toiminta kohdistuu selkeästi hyvinkääläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Perustellusta syystä hakijana voi toimia myös yksityishenkilö kohdeavustusten osalta.

Avustuksen jakoperusteet

Avustusta voidaan hakea kohde- tai kumppanuusavustuksena. Avustushakemukset käsitellään Hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaisesti.

 • Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta kaupungin viranomaiselta tai toisesta kaupungin myöntämästä avustuslajista.
 • Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka lukeutuu hyvinvointialueelle kuuluviin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.
 • Avustuksia ei jaeta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöille, yrityksille, julkisen sektorin toimijoille tai muille lakisääteisiä tehtäviä tekeville tahoille.
 • Avustusta ei myönnetä yhdistysten tai muiden yhteisöjen palveluihin, jotka voivat olla Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tai muun julkisen hankintayksikön ostopalvelusopimuksen piirissä.
 • Avustusten jakamisessa noudatetaan kilpailuneutraliteetista annettuja säännöksiä.
 • Kumppanuusavustusta haettaessa tarkistetaan hakijan avustuskelpoisuus (lisätietoja tämän sivun lopussa).

HAKUINFOT

Hakuinfoissa käydään läpi hyvinvointipalveluiden avustusten avustuslomaketta sekä avustussääntöä. Kaikissa infoissa on etäosallistumismahdollisuus, hybridi-infoihin voit osallistua myös livenä.

Kaikkien järjestettävien infotilaisuuksien sisältö on sama. Tilaisuuksiin ei ole ennakkoilmoittautumista.


  • 22.3. Hybridi | Hyvinvointipalveluiden avustushakutyöpaja klo 11–12.30
   Järjestökeskus Onnensilta (Siltakatu 6), Kokoustila Kaarisilta
   Mahdollisuus työstää ja täyttää hakemusta yhdessä.
   >> Etäosallistumislinkki, Teams
  • 27.3. Hybridi | Hyvinvointipalveluiden avustushakutyöpaja klo 10.30–12.00
   Järjestökeskus Onnensilta (Siltakatu 6), Kokoustila Palkkisilta
   Mahdollisuus työstää ja täyttää hakemusta yhdessä.
   >> Etäosallistumislinkki, Teams

  HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN

  Avustushakemus toimitetaan tarvittavine liitteineen viimeistään perjantaina 31.3.2023 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@hyvinkaa.fi, otsikkokenttään merkintä ”Hyvinvointipalveluiden avustukset 2023”.

  Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

   

  Lisätietoja:

  taivi.toikka@hyvinkaa.fi / 040 674 0374

  panu.isotalo@hyvinkaa.fi / 040 675 7941


  AVUSTUSKELPOISUUS

  Yhdistykselle voidaan myöntää avustuskelpoisuus, kun se on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan ja tämän jälkeen hakenut avustuskelpoisuutta vapaamuotoisella hakemuksella.

  Hakemuksen liitteenä

  • yhdistysrekisteriote
  • yhdistyksen säännöt
  • tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu tilin-/toiminnantarkastuskertomus).

  Avustuskelpoisuutta haetaan Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnalta ja se astuu voimaan lautakunnan lainvoimaista päätöstä seuraavan kuukauden alusta. Avustuskelpoisuuden hakemiselle ei ole erillistä hakuaikaa.

  Yhdistys tai muu yhteisö on velvollinen ilmoittamaan kaupungille merkittävistä, avustuskelpoisuuteen vaikuttavista muutoksista, kuten toiminnan loppumisesta tai yhdistyksen nimen, yhteystietojen, keskeisten henkilöiden (esim. puheenjohtaja), toiminnan ja sääntöjen muuttumisesta.

  Avustuskelpoisuus tarkistetaan kumppanuusavustusta haettaessa.

  Avustuskelpoiseksi hyväksytyt yhdistykset ovat oikeutettuja edullisempaan yhdistyshintaan kaupungin tiloja varatessaan. Yhdistyshinta voidaan myöntää kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan hallinnoimien tilojen käyttöön hyvinvointipalveluiden avustussäännön mukaan avustuskelpoisille rekisteröidyille yhdistyksille niiden varsinaiseen toimintaan: vakiovuorot, tilapäisvuorot, oma sisäinen koulutus ja kokoukset. Yhdistyshintaa ei myönnetä kaupalliseen toimintaan. Muun muassa koulujen luokkatilat ovat avustuskelpoisille yhdistyksille maksuttomia.

  Avustuskelpoisuushakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon kirjaamo@hyvinkaa.fi, otsikkokenttään merkintä ”Hyvinvointipalveluiden avustuskelpoisuus”.

  Päivitetty 23.4.2021