Talous- ja velkaneuvonta

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.


Talous- ja velkaneuvonta, Hyvinkään toimipaikka

Urakankatu 1 B, 2. krs, 05800 Hyvinkää / PL 87, 05801 Hyvinkää

Soi­ta

Kes­kus­te­le ta­lous- ja vel­ka­neu­vo­jan kans­sa ar­ki­sin kel­lo 9.00–12.00.

Moni ky­sy­mys voi­daan rat­kais­ta jo en­si­pu­he­lun ai­ka­na. Va­raa pu­he­lua var­ten ai­kaa sekä tie­toa tu­lois­ta­si, me­nois­ta­si ja ve­lois­ta­si.

Soi­ta nu­me­roon 029 566 0233

Nu­me­ros­ta saa myös asioi­mi­seen liit­ty­vää tie­toa ar­ki­sin klo 8.00–16.15.

https://oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta/keski-uudenmaanoikeusaputoimisto/fi/index.html


Oikeusapu, Hyvinkään toimipaikka

Urakankatu 1 B, 3. krs, Hyvinkää / PL 87, 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot
Asiakaspalvelu 029 56 60230 ma-pe klo 8.00 - 16.15, ajanvaraus ma-pe klo 9.00 - 11.00 ja 12.00- 15.30

keski-uusimaa.oikapu(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Päivitetty 3.4.2023