Mainos- ja opasteluvat

Pysyvät mainokset tai mainostelineet edellyttävät rakennuslupaa. Näistä mainospaikoista kaupunki on solminut pitkäaikaisia sopimuksia ja veloittaa paikoista kuukausivuokraa.

Kiinteistöjen seinissä sijaitsevat mainoslaitteet vaativat aina rakennusvalvonnan luvan. Lisätietoa mainostamisen luvista löytyy rakennusvalvonnan ohjeista.

Mainospaikoista peritään kulloinkin voimassa olevan teknisen lautakunnan (teklan) taksoituksen mukainen maksu.

 

Kadunvarsimainonta, tilapäinen opastelupa

Lyhyt kestoinen tapahtumamainonta on sallittua kaupungin omistamalla maa-alueella. Lupa tilapäisten opasteiden ja mainoksien asettamista varten tarvitaan aina, kun opasteita ja mainoksia sijoitetaan kaupungin katu- ja muulle yleiselle alueelle. Lupahakemukseen on liitettävä karttaote, mistä ilmenee paikat joihin opasteita asetetaan. Hakemukset Lupapiste.fi-palvelun kautta.

 

Seuramainostaulut

Hyvinkään kaupungin olemassa olevat Seuramainostaulu paikat kaupungin sisääntulo teiden ja katujen varsille on tarkoitettu ensisijaisesti paikallisten urheiluseurojen toiminnan (ottelut, kilpailut jne.) mainostamiseen.

Niiden käyttö on kuitenkin luvanvaraista ja maksullista toimintaa. Lupa tulee uusia vuosittain.

Lisätietoja voi kysyä kirjaamo@hyvinkaa.fi

 

Siltamainospaikat, Mainoskangaslupa

Tekniikan ja ympäristön toimiala vuokraa erikseen määriteltyjen siltojen kaiteista siltamainospaikkoja lyhytkestoista banderollimainontaa varten. Lupa mainoskankaiden asettamista varten tarvitaan aina, kun mainoskankaita kiinnitetään kaupungin yli- tai alikulkusiltoihin.

Banderollien mainosaikaa vuokrataan kalenteriviikko kerrallaan aina maanantaista lähtien. Mainosaika on maksimissaan kaksi viikkoa / sivu / paikka / asiakas.

Banderollin sallittu pituus on 12 m ja korkeus 80 cm.

Mainoskangasluvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

 

Siirrettävät mainostelineet, A-standit

Siirrettävän mainostelineen tai muun vastaavan sijoittamisesta peritään kulloinkin voimassa olevan teklan taksoituksen mukainen maksu. Annettuja ohjeita niiden käytöstä ja sijoittamisesta tulee noudattaa. Luvattomat mainokset poistetaan katukuvasta ilman erillistä ilmoitusta.

A-standi luvat haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta.

 Kuvassa A-standi tyyppinen mainos liikenneviheralueella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilötietojen käsittely tekniikka ja ympäristö -toimialalla:  
www.hyvinkaa.fi/henkilotietojen-kasittely-hyvinkaan-tekniikka-ja-ymparisto--toimialalla

Päivitetty 4.10.2023