Julkaisut ja suunnitelmat

Pelikirja

Pelikirjan avulla kerromme, mitä asioita kaupunki toiminnallaan tavoittelee, mitä asioita tulevina vuosina halutaan painottaa ja mitä kaupunki aikoo tehdä tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Pelikirjassa kerromme, minkälaista tulevaisuutta Hyvinkäälle halutaan rakentaa. Pelikirjassa kuvataan myös kaupungin yhteinen pelitapa, yhteinen tapamme toimia.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025

Hyvinkään liikkumissuunnitelma 2021 - 2025

Hyvinkään kaupungin liikkumissuunnitelma kertoo kuntalaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin vahvistamiselle asetettuja tavoitteita sekä toimenpiteitä, miten niihin pyritään.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset eri vuosille.

Hyvinvointikertomus 2020

Hyvinvointikertomuksen avulla kuvataan hyvinkääläisten hyvinvoinnin tilaa ja saadaan koottua oleellinen hyvinvointitieto osaksi Hyvinkään kaupungin vuoropuhelua, suunnittelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa.

Hyvinvointikertomus pitää laatia vähintään valtuustokausittain ja sen toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan vuosittain kunnan vuosikellon mukaisesti.

Yhdistyskysely 2020

Kyselyn tarkoitus on tehdä näkyväksi hyvinkääläisten sote-yhdistysten tekemää työtä ja sitä, että Hyvinkään kaupunki arvostaa suuresti tätä hyvinvointia edistävää työtä. Kysely koskee toimintavuotta 2019.

Hyvinkään osallisuusmalli

Osallisuuden Pelikenttä antaa kokonaiskuvan osallisuudesta Hyvinkäällä. Pelikentällä osallisuus jakautuu neljään eri pelialueeseen: Kuntalaisaktiivisuuteen, Palveluarkeen, Valmisteluun ja Päätöksentekoon. Jokaisen neljän osa-alueen yhteydessä on kuvattu, minkälaiset periaatteet ja käytännöt osallisuustyötä ohjaavat

Hyvinkään Liikuntasuunnitelma 2013–2023

Tämä suunnitelma on tärkeä askel kohti strategisempaa ja vahvempaa hyvinkääläistä liikuntatoimea. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä liikunnan harrastamista kaikissa ikä- ja väestöryhmissä sekä tukea hyvinkääläisen liikuntakulttuurin kehittymistä pitkäjänteisesti.


Oikopolkuja:

Kuntalaisten osallisuus, yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Olemme koonneet näille sivuille tietoa osallisuuden edistämiseen liittyvistä käytännöistämme. Toivomme, että sivut auttavat juuri sinua löytämään vinkkejä, millä tavalla voit asukkaanamme osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon. 

Päivitetty 22.3.2022