Julkaisut ja suunnitelmat

Ajankohtaista

Hyvinkääläisissä yhdistyksissä ja seuroissa on voimaa

Marraskuussa 2022 toteutettiin kaupunginvaltuuston sitovan tavoitteen mukaisesti yhteinen kysely kaikille hyvinkääläisyhdistyksille.

Yhdistyskyselyn mukaan Hyvinkäällä on runsaslukuinen, aktiivinen ja monipuolinen liikuntaseurojen sekä kulttuuri-, nuoriso- ja hyte-työtä tekevien yhdistysten verkosto, joka edistää merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Katso tarkemmat yhdistyskyselyn tulokset


Kaupunkistrategia – Pelikirja

Kun muualla puhutaan kaupunkistrategiasta, meillä Hyvinkäällä on päätetty puhua Hyvinkään Pelikirjasta. 

Hyvinkään Pelikirja on kaupunginvaltuuston hyväksymä asiakirja. Samalla se on keskeinen kaupungin johtamisen sekä palvelutuotannon suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin apuväline.

Pelikirjan avulla kerromme, mitä asioita kaupunki toiminnallaan tavoittelee, mitä asioita tulevina vuosina halutaan painottaa ja mitä kaupunki aikoo tehdä tulevaisuuden päämääriensä saavuttamiseksi. Pelikirjassa kerromme, minkälaista tulevaisuutta Hyvinkäälle halutaan rakentaa. Pelikirjassa kuvataan myös kaupungin yhteinen pelitapa, yhteinen tapamme toimia.

>> Kaupunkistrategia, päivitetty Pelikirja 2023-2027

>> Kaupunkistrategia, Pelikirja 2017-2027

>> Hyvinkään osallisuusmalli 2018


Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelma

Hyvinkään kaupungin ehkäisevän työn suunnitelmaa on työstetty ennen kaikkea Hyvinkään hyvinvointiryhmässä, mutta siihen on pyydetty kommentteja myös muilta tahoilta, kuten

 • Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolta
 • Vanhus- ja vammaisneuvostojen puheenjohtajilta
 • Hyvinkään laajennetulta sivistystoimen joryltä.

Suunnitelma käsitellään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnassa, Hyte-joryssä ja kaupunginhallituksessa sekä saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

>> Hyvinkään ehkäisevän työn suunnitelma 2022-2025


Hyvinkään kaupungin Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma

Erilaisten hyvinvointi- ja turvallisuusdokumenttien avulla kuvataan hyvinkääläisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilaa sekä saadaan koottua oleellinen tieto osaksi kaupungin vuoropuhelua, suunnittelua, päätöksentekoa ja toimeenpanoa.

>> Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025, esite

>> Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelma 2022-2025

>> Hyvinkään kaupungin hyvinvointikertomus 2021 ja -suunnitelma 2022

>> Hyvinvointikertomus 2020

>> Hyvinvointisuunnitelma vuodelle 2018

>> Laaja hyvinvointikertomus 2017-2020

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toimintaohjelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvinvointityön arvopohjan ja tahtotilan sekä konkreettiset tavoitteet, painopisteet ja kehittämisehdotukset eri vuosille.

>> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021


Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden kuntalaiskysely

Kyselyn suunnitteluun osallistuivat seuraavat tahot:

 • kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä (kvj + päälliköt)
 • turvallisuus- ja riskienhallintakoordinaattori ja hyvinvointi- ja osallisuussuunnittelija
 • Hyvinkään kaupungin viestintä

Kyselyssä tiedusteltiin kuntalaisten näkemyksiä Hyvinkään kaupungin

 • museo-, kirjasto-, kulttuuri- ja tapahtumapalveluista
 • nuorisopalveluista
 • liikuntapalveluista
 • hyvinvointipalveluista
 • turvallisuudesta ja viihtyisyydestä

>> Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden kuntalaiskysely 2022


Hyvinkään kaupungin liikuntaolosuhdeselvitys ja liikkumissuunnitelma

Hyvinkään kaupungin liikkumissuunnitelma kertoo kuntalaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin vahvistamiselle asetettuja tavoitteita sekä toimenpiteitä, miten niihin pyritään.

Liikuntasuunnitelma on tärkeä askel kohti strategisempaa ja vahvempaa hyvinkääläistä liikuntatoimea. Suunnitelman tarkoituksena on lisätä liikunnan harrastamista kaikissa ikä- ja väestöryhmissä sekä tukea hyvinkääläisen liikuntakulttuurin kehittymistä pitkäjänteisesti.

>> Hyvinkään kaupungin liikuntaolosuhdeselvitys 2022, tiivistelmä

>> Hyvinkään kaupungin liikkumissuunnitelma 2021-2025, esite

>> Hyvinkään kaupungin liikkumissuunnitelma 2021-2025

>> Hyvinkään Liikuntasuunnitelma 2013-2023


Hyvinkään kaupungin tuki yhdistyksille

>> Hyvinkään kaupungin kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden yhdistyskysely (luettavissa 2023)

>> Hyvinkään kaupungin sote-avustusselvitys 2022

>> Hyvinkään kaupungin sote-yhdistyskysely 2020


Oikopolkuja

Päivitetty 8.2.2023