Keskustan kehittämissuunnitelma (Masterplan)

Keskustan vaihtoehtoisten kehittämissuunnitelmien (Masterplan) laatiminen on käynnissä. Kehittämissuunnitelmissa esitetään Hyvinkään keskustan liikenneverkon pääreitit sekä täydennysrakentamisen alueita. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto päättää keskustan kehittämissuunnitelmasta kevään 2022 aikana, jonka jälkeen jatketaan valitun kehittämisvaihtoehdon tarkentamista.

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin suunnitelmavaihtoehdoista lähityöpaja 2.3.2022 kaupungintalolla.

Valtuustotyöpaja 2.3.2022

Valtuustotyöpajan 2.3.2022 tulosten koonti

Päivitetty 4.4.2022