Keskustan kehittämissuunnitelma (Masterplan)

Keskustan kehittämissuunnitelma on pitkän tähtäimen kaavoituksen ja toimintojen kehittämistä ohjaava ohjelma, joka mahdollistaa keskustan suunnitelmallisen kehittämisen. Kehittämissuunnitelma toteuttaa Keskustaajaman osayleiskaavaa 2030, mutta ei ole oikeusvaikutteinen kaava tai kaavarunko, vaan visio tulevaisuudesta.

Suunnitelmasta viimeisteltiin vuoden 2022 lopulla päätöksentekoa varten kaksi vaihtoehtoista ratkaisua A ja B. Vaihtoehto A pohjautui keskustaajaman osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, joka perustuu ajoneuvoliikenteen kehämäisiin yhteyksiin. Vaihtoehto B perustui keskustaajaman osayleiskaavassa esitettyyn katuverkkoratkaisuun, joka mahdollistaa uuden pääradan ylittävän sillan rakentamisen Urheilukadun kohdalla.

Molempien ratkaisujen vaikutuksia arvioitiin suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja laatutekijöihin. Vaikutusten arvioinnin perusteella keskustan kehittämissuunnitelmaksi esitettiin vaihtoehtoa B, sillä se luo parhaat edellytykset keskustan pitkän tähtäimen monipuoliselle kehittämiselle.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 ($94), että keskustan kehittämissuunnitelmaksi valitaan vaihtoehto B ja keskustan asemakaavoitusta edistetään vaihtoehto B:n pohjalta vaiheittain yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja käynnistetään liikenne- ja katusuunnittelu. Tarvittaessa laaditaan työnpohjaksi tarkennettu viitesuunnitelma.

Keskustan kehittämissuunnitelmiin pääset tutustumaan täältä.

Päivitetty 23.1.2023