Kiekuva

Hyvinkään varhaiskasvatuksessa vuoden 2019 alusta alkaneen KIEKUVA-hankkeen tavoitteena oli lisätä päiväkoteihin kieli- ja kulttuuritietoisuutta. Lasten vaihtelevat kielelliset ja kulttuuriset taustat nähtiin päiväkotiyhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavina ja kielet, kulttuurit ja katsomukset nivoutuivat osaksi varhaiskasvatuksen jokapäiväistä arkea.

Kielitietoisuus tarkoittaa tietoisuutta omasta itsestään kielen/kielten käyttäjänä ja lasta rohkaistaan monipuoliseen kielenkäyttöön. Päiväkotiryhmissä puhutut kielet tehdään näkyviksi ja kuuluviksi ja kielen kehitystä tuetaan monin tavoin arkipäivän tilanteissa lorutellen ja leikitellen.

Kulttuuritietoinen varhaiskasvatus tukee lapsen oman kulttuuri-identiteettien rakentumista ja tarjoaa kokemuksia, tietoa ja taitoja suomalaisesta sekä muista kulttuuriperinnöistä. Päiväkodin sadut, laulut, musiikki, tanssi ja leikit, juhlat ja iloiset kohtaamiset edistävät lasten kulttuurista osaamista sekä hyviä vuorovaikutus- ja ilmaisutaitoja.

Hanke päättyi 30.6.2020 hyvin tuloksin. Lämpimät kiitokset kaikille sen toteuttajille.

Kuvassa lapset lukevat kirjoja kirjastossa

 

Päivitetty 22.3.2019