Yrittäjyyskasvatus

YRITTÄJYYSKASVATUS VALINNAISAINEEKSI

Tapainlinnan koulussa on mahdollista valita yrittäjyyskasvatus valinnaisaineeksi. Seitsemännen luokan keväällä järjestetään lyhytkurssi (2h/vko), jonka jälkeen aine jatkuu pitkänä valinnaisaineena 8. ja 9. –luokilla. Ryhmän koko tulee olemaan n. 12-20 oppilasta. Ryhmään haetaan työhakemuksen ja haastattelun kautta.

Seitsemännen luokan aikana oppilas tutustuu työelämään (minä työntekijänä). Keväällä suoritetaan hygieniapassi ja harjoitellaan työpaikan hakemista ja tutustutaan yrityksiin päivän yritystetin muodossa.

Kahdeksannella luokalla tehdään koko ryhmän yhteisiä projekteja (minä osana yritystä). Projektit koostuvat esim. discon järjestämisestä ja myyjäistuotteista.

Yhdeksännellä luokalla ryhmä jakautuu miniyrityksiin ja he suunnittelevat itsenäisesti myyntituotteet koulun myyjäisiin (minä yrittäjänä). Tässä prosessissa he hyödyntävät kaikkea aikaisemmin oppimaansa.

Ryhmä tekee yritysvierailuja sekä yhteistyötä kummiyrityksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tavoitteena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan oppiminen jo opiskeluaikana.

Seitsemännen luokan lyhytkurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. 8. ja 9. -luokilla on numeroarvostelu.

Yrittäjäkasvatuksen opetussuunnitelmaan pääset tarkemmin tutustumaan tästä

Päivitetty 18.5.2021