Kielivalinnat

Hyvinkään kaupungin kieliohjelman mukaisesti Tapainlinnan koulussa voi aloittaa ensimmäisenä vieraana kielenä (A1-kieli) ranskan kielen. Koulussamme on enää näitä pitkän ranskan ryhmiä lukuvuonna 2023–2024 7., 8.  ja 9.–luokilla.

Voimassa olevan kieliohjelman mukaan ensimmäisen vieraan kielen opiskelu (A1-kieli) alkaa jo ensimmäiseltä luokalta. 1. luokalle tulevat esikoululaiset valitsevat itselleen kielen (ranska tai englanti) alkuvuodesta 2024.

Kuvassa tervehtii suomalainen ja ranskalainen - Bonjour, Enchante - Päivää, hauska tutustua

 

Hyvinkään kaupungin kieliohjelma

Suomessa kouluissa noudatettavat kieliohjelmat ovat kuntakohtaisia. Alla olevaan kuvaan on piirretty hyvinkääläisen oppilaan "kielipolku" ennen syksyn 2019 jälkeen aloittaneilla peruskoululaisilla.

kielipolku A1, A2, B1 ja B2 kielet ja tuntijako

 

 

A1-kieli eli ensimmäinen vieras kieli aloitetaan siis 1. luokalla. Hyvinkäällä valittavissa on koko kirjo kuudesta eri vaihtoehdosta. A2-kielenä tarjotaan vain englannin kieltä niille, jotka ovat aloittaneet jollain muulla vieraalla kielellä, kuin englannilla. A2-kieli alkaa heti neljännellä luokalla.

Kaikille yhteisen ruotsin kielen opinnot alkavat 6. luokalta.

Seuraava kielivalinta on mahdollinen B2-kieli 8. ja 9. vuosiluokille. Valittavissa ovat espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielet. Lukiossa on vielä mahdollista aloittaa B3-kieli. Tarjolla on monipuolinen valikoima.

Kuvaan on myös kirjattu kunkin kielen viikkotuntimääriä kullakin vuosiluokalla peruskoulun uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaan.

 

Kielivalinnat vuosiluokilla 1-6

Hyvinkäällä ekaluokkalaisten kielivalinnat ovat keskimäärin olleet monipuolisia, vaikka Tapainlinnaan ei pitkään aikaan ryhmiä ole muodostunutkaan. Valtakunnallinen tilanne ei silti ole lainkaan yhtä hyvä:

A1-kielten valinnat

Yleisin A1-kieli on englanti. Vuonna 2021 oppilaista 91,0 prosenttia valitsi ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen englannin. Seuraavaksi suosituimpia kieliä ovat suomi (5,5%),  ranska (1,2%) saksa (1,1%) ja ruotsi (0,9%). Kun englannin valitsi 49 104 oppilasta, oli esim. ranskan valinneita koko maassa 621 oppilasta.

Kieli %* 

  •  Englanti 91,0  = 49 104 opp​
  •  Suomi    5,5  =    2 970 opp​
  •  Ranska  1,2 =       621 opp 
  •  Saksa   1,1 =        603 opp  ​
  •  Ruotsi   0,9 =        495 opp ​
  •  Espanja 0,5 =        285 opp​
  •  Venäjä   0,2 =        132 opp​


Lähteet: SUKOL / Opetushallitus: Vipunen–tietokanta​

 

Kielivalinnat vuosiluokilla 8. - 9.

B2-kielten valinnat

B2-kieli eli valinnainen vieras kieli valitaan 7. luokan keväällä ja sen opiskelu ajoittuu yhtenä viikottaisena kaksoistuntina 8. ja 9. luokille.

Tapainlinnan koulussa B-kielenä on valittavissa espanja, ranska, saksa tai venäjä. Lukuvuonna 2023–2024 Tapainlinnassa on opiskelijoita B2-saksaa lukuunottamatta muissa kolmessa kielessä.

Vuonna 2013 aloitettiin Härkävehmaan, Pohjoispuiston ja Tapainlinnan koulun kesken yhteistyö B2-kielten opetuksessa. Kouluilla on yhteiset B2-kielten ryhmät, jotka opetetaan Hyvinkään lukion tiloissa, (Kenkätehtaankatu 1, Kipinä) keskellä kaupunkia. Yhteistyössä on saatu yhteensä kokoon useamman valinnaiskielen ryhmiä.

Päivitetty 18.9.2023